Openb. onderz. ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018

10-03-2015 10:30

 

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn, heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma opgesteld voor de periode 2015-2018. Dit omvat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek loopt tot 4 mei 2015.

U kan het dossier inkijken en erop reageren via www.vlm.be

 

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2015-2018. De laatste besprekingen met de Europese Commissie over het vijfde mestactieprogramma lopen nog. Ook die besprekingen kunnen eventueel nog beperkte wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.

Zolang er geen definitief mestactieprogramma is, blijven de bemestingsbepalingen van het huidige Mestdecreet van toepassing.