Oorlogsvondsten in Abtenhuis te Geraardsbergen

26-08-2014 16:52
Verrassende ontdekkingen op de zolder in de abdij van Geraardsbergen. 
 
Onlangs werden op de zolder van het Abdijgebouw in Geraardsbergen tekeningen ontdekt die dateren uit de Eerste Wereldoorlog. 
De tekeningen werden per toeval gevonden door medewerkers van de VZW Geraardsbergse Musea. Na enig overleg en opzoekingen op het internet door een medewerker, Yannick Van Lierde, kwam men tot de bevinding dat de tekeningen door Engelse soldaten werden gemaakt. 
Bij verdere opzoekingen in Engeland, vond men tevens een foto van een bataljon Engelse soldaten die poseerden in de Abdijtuin, bij de ijskelder. 
De foto komt van het Cheshire Military Museum in Chester. Op de foto staan de mannen van de Cheshire Yeomanry, die onderdeel waren van het 10th Battalion Kings Shropshire Light Infantry. De foto werd gemaakt op 17 januari 1919.
 
Tijdens hun verblijf in Geraardsbergen sliepen de soldaten waarschijnlijk op de zolder van de Abdij en daar werden dan ook een paar prachtige tekeningen ontdekt.
De mannen achter dit kunstwerk behoorden tot het 10th Battalion King’s Shropshire Light Infantry (K.S.L.I.). Deze eenheid werd in maart 1917 in Egypte opgericht. Ze werd samengesteld uit Shropshire en Cheshire Yeomanry. Yeomanry zijn vrijwillige cavalerieformaties met een eeuwenoude traditie. Ze werden vernoemd naar de streek van waar ze vandaan kwamen, in dit geval het grensgebied tussen Engeland en Wales. Door gebrek aan paarden in Egypte werden deze cavaleristen vanaf 1917 omgevormd tot een infanterie eenheid. 
De 74ste Britse Divisie, waar de 10th K.S.L.I. deel van uitmaakte, bestond volledig uit dit soort ex-cavaleristen en verwees met zijn naam en herkenningsteken uitdrukkelijk naar zijn verleden. De divisie was namelijk ook gekend als 74th “Yeomanry” of “Broken Spur” Division, waarbij het gebroken spoor een zeker vorm van ongenoegen uitdrukte met het nieuwe bestaan als infanterist. 
  
Het eerste jaar van hun bestaan vochten de Shropshires in het Midden-Oosten, waar ze ten strijde trokken tegen de Turken en  ook betrokken geraakten bij de bevrijding van Jeruzalem.  
In mei 1918 kwam het 10th Battalion K.S.L.I. in Europa aan om na een korte voorbereiding in de loopgraven van het Westfront te belandden. De eenheid nam tot de wapenstilstand deel aan de strijd en op 11 november 1918 waren ze in de buurt van Doornik. 
Vanaf midden december werd de 74ste Divisie verplaatst naar de regio Geraardsbergen-Lessen, vanwaar ze geleidelijk ontbonden werd. 
Deze Cheshire Yeomanry was waarschijnlijk gekaznerneerd in de abdijgebouwen. 
De laatste troepen van deze divisie vertrokken in juni 1919 uit Geraardsbergen richting Engeland,….” home sweet home “. 
Wanneer en door wie deze tekeningen gemaakt werden is niet duidelijk, maar het is toch een blijvende herinnering aan onze stad. Deze unieke documenten mogen zeker niet verloren gaan. Ze vertegenwoordigen een deel van de rijke geschiedenis die onze Oudenbergstad gedurende vele eeuwen heeft opgebouwd.  
 
opzoekingen: Yannick Van Lierde – foto’s: Jean-Pierre Van der Meulen – opmaak: Carina De Neve 
coördinatie: Brenda De Galan