Ook personeel politiezone Geraardsbergen-Lierde legt werk neer

15-12-2014 13:02

Op de nationale stakingsdag van 15/12/14 hebben ook personeelsleden van de Politiezone Geraardsbergen-Lierde actie gevoerd.

Dit gebeurde op diverse locaties, waaronder aan de toegang van het stadhuis van Geraardsbergen en aan het politiecommissariaat. Hierbij werden flyers uitgedeeld aan de bevolking. 

Eénendertig personeelsleden zijn niet aan het werk gegaan.

Een aantal personeelsleden werd gevorderd om een minimum dienstverlening te voorzien.

 

"Het onthaal van de politiezone is enkel toegankelijk voor dringende zaken. Er werd gekozen voor een aanpak waarbij de hinder voor de burger tot een strikt minimum beperkt blijft", zegt hoofdinspecteur Christophe Temmerman.

In de loop van de voormiddag trokken de actievoerders naar de wekelijkse markt om hun grieven ook daar onder de aandacht van de bevolking te brengen.

Het zit het politiepersoneel hoog dat de regering niet alleen hun pensioen met 4 tot soms 9 jaar wil uitstellen, daarnaast wil de regering het politie-statuut volledig ondergraven. Diverse vergoedingen staan op de helling (zaterdag-, nachtvergoedingen, enz). Men wil naar een functionele verloning, waarbij men de deur naar willekeur opent. 

Het politiepersoneel kreeg sedert 2001 geen loonsopslag meer, en de huidige regering wil het loon nog 2 jaar langer bevriezen.

De overheid wil blijkbaar het politiestatuut volledig uithollen, de personeelsleden zijn het beu en wensen dat men van hun statuut afblijft.