Ook in Brakel maatregelen vogelgriep

02-02-2017 15:12

Ook voor particulieren ophokplicht voor alle pluimvee in het hele land

Vanaf donderdagmiddag 2 februari 2017 moeten ook particulieren alle pluimvee ophokken of afschermen. Woensdag is het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij een hobbykweker in Lebbeke.

Tot nu toe was er al een ophokplicht op het volledige Belgische grondgebied van kracht, maar die gold enkel voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels.

Maar vanaf donderdagmiddag wordt die maatregel uitgebreid. “Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden”, meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Die ophokplicht geldt voor heel België.

Bovendien worden ook verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels verboden. Die maatregel heeft ook gevolgen voor markten.

FAVV benadrukt tot slot dat er geen risico bestaat voor consumenten. “Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.”

TIPS mbt OPHOKPLICHT

- Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven (professionelen) moet opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.

- Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

- Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

“We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte”, klinkt het. Meer informatie kan u vinden op de website van het FAVV.

Bij vragen kan men terecht bij milieudienst Brakel:
Volg ook de gemeentelijke website en facebook.
Tel. 055 43 17 60