Ook de Belgen destijds voorwerp van spreidingsplannen - toespraak Burgemeester De Padt op 11 november

11-11-2015 10:57

 

In zijn toespraak naar aanleiding van de 11 november viering in Geraardsbergen verwees Burgemeester Guido De Padt naar de huidige problematiek van de vluchtelingen en het spreidingsplan van vandaag.

Hieronder een paar uittreksels van de toespraak van Burgemeester Guido De Padt.

Daaronder kan de volledige tekst gelezen worden.

 

"Maar de oorlog, elke oorlog, veroorzaakt naast militaire en burgerdoden nog veel ander leed. Bombardementen verwoesten dorpen en steden. Mensen verliezen hun huizen en hun bezittingen en slaan noodgedwongen op de vlucht voor het geweld. Zo heeft de al 4 jaar durende oorlog in Syrië een vluchtelingenstroom van naar schatting 7 miljoen mensen op gang gebracht, waarvan 4 miljoen naar het buitenland en 400.000 naar Europa. De beelden van berooide vluchtelingen die uitgeput Europa bereiken, hun hele hebben en houden in een plastic tasje, krijgen we elke avond in het journaal te zien.

Welnu, 100 jaar geleden ging het er bij ons net zo aan toe. Van de 7 miljoen Belgen die er toen waren, sloegen er meer dan anderhalf miljoen op de vlucht voor het oprukkende Duitse leger. 1 miljoen vluchtte naar Nederland, een kwart miljoen naar Engeland, 300.000 naar Frankrijk, nog eens tienduizenden waren vluchteling in eigen land. Geraardsbergen bleef gelukkig grotendeels gespaard, zowel van grootschalige oorlogsvernielingen als van grote aantallen inwoners die noodgedwongen moesten vluchten. Slechts enkele honderden Geraardsbergenaars namen het zekere voor het onzekere en weken uit."

 

"Na die eerste vluchtelingengolf keerde de rust even terug. De meesten konden na enkele dagen alweer naar huis. Maar de rust duurde niet lang. Een paar weken later trokken Duitse troepen effectief Oost-Vlaanderen binnen. Dendermonde werd volledig platgebrand op 4 september; van de meer dan 2000 huizen stonden er nog amper 100 overeind. De inwoners waren gelukkig tijdig weggevlucht. Uit schrik voor eenzelfde behandeling, ontvluchtten 36.000 van de 38.000 Aalstenaars hun stad – die gelukkig niet vernield werd. De vluchtelingenstroom vanuit Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen was zo groot, dat de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen een spreidingsplan opstelden om de vluchtelingen min of meer gelijkmatig te verdelen. Wat later, toen de frontlijn zich stabiliseerde aan de IJzer, en de rest van het land was bezet, zouden ook onze buurlanden spreidingsplannen opstellen om de toevloed van Belgische vluchtelingen te kanaliseren. 

Het stemt tot nadenken. 100 jaar geleden waren onze grootouders en overgrootouders, als vluchtelingen, het voorwerp van soortgelijke spreidingsplannen in vreemde landen als de Syriërs vandaag. De oorlog verandert van plaats en van tijd, van België een eeuw geleden naar Syrië vandaag. Maar het leed voor de inwoners blijft "

 

Lees hier de volledige toespraak van Burgemeester De Padt 11 november 2015 toespraak