Onteigening voormalige Rijkswachtkazerne in stroomversnelling

03-08-2015 10:37

 

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen gaat nieuwe assistentiewoningen bouwen op het terrein van de voormalige Rijkswachtkazerne. ‘Die omslachtige procedure wordt in spoedtempo doorlopen’, glundert OCMW-voorzitter David Larmuseau.

De onderhandse aankoop van de voormalige Rijkswachtkazerne door Regie der Gebouwen aan het OCMW zit in een stroomversnelling. ‘Deze procedure, die normaal vijf tot zes jaar aansleept, zal vermoedelijk op het einde van dit jaar worden voltooid’, maakt OCMW-voorzitter  David Larmuseau zich sterk.

Voorlopig onteigeningsplan goedgekeurd
De OCMW-raad van 15 juli keurde het Voorlopige Vaststelling van het Onteigeningsplan goed. ‘Dat is een sleuteldocument’, verduidelijkt Larmuseau. ‘Het duidt de grenzen aan van het over te dragen goed. Ook wordt de oppervlakte bepaald met het oog op het vastleggen van de onteigeningsvergoeding. Na het Openbaar Onderzoek volgt de Definitieve Vaststelling van het Onteigeningsplan.

Nieuwe assistentiewoningen
Vervolgens heeft de minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, 45 dagen de tijd om een Machtigingsbesluit op te stellen om de onteigening te doen. Dat wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op basis daarvan kan de onderhandse verkoop plaatsvinden bij de notaris en wordt een regeling getroffen voor de overdracht van de grond aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Die gaat op dat terrein nieuwe assistentiewoningen, de vroegere serviceflats, bouwen. Deze worden tegen een sociaal tarief ter beschikking gesteld van de bevolking van Geraardsbergen.