Onderhoud kerkhoven Geraardsbergen op schema

04-10-2014 10:43

 

In het voorjaar werden de technische diensten van de stad Geraardsbergen op snelheid genomen door de natuur. De goede weersomstandigheden, al vroeg in het jaar, zorgden er immers voor dat het onkruid her en der welig kon tieren.

Vooral onze vele kerkhoven werden overwoekerd door onkruid. Onze diensten waren op dat moment onderbemand om alles op een degelijke manier op te lossen.

 

Ondertussen is alles onder controle. Daarenboven werd er een planning opgesteld zodat tegen eind oktober al onze kerkhoven een degelijk onderhoud én renovatie zullen gekregen hebben.

 

Werkzaamheden die o.a. zullen gebeuren zijn : algemene onkruidbestrijding, snoeiwerken, maaien van gras, uitlijnen van borduren, uitvullen van de zijpaden met steenslag, …

E starten eveneens met de renovatie van het gebouw dat op praktisch elk kerkhof aanwezig is.

 

Wij hopen op die manier een oase van rust en groen te creëren zodat onze inwoners hun dierbaren op de gepaste manier zullen kunnen herdenken.


Aldus Schepen openbare werken, mobiliteit & stadspatrimonium Erwin Franceus.