Onderhoud kerkhoven en parken in Geraardsbergen

02-08-2014 22:59

 

De warme winter en het zeer zachte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat de natuur zowat twee maanden voorsprong heeft genomen op onze (groen) onderhoudsdiensten.  Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat reeds zeer vroeg in het seizoen het onkruid her en der welig tierde. Zo waren onze kerkhoven en parken gedurende sommige periodes overspoeld door onkruid. Uiteraard was dit niet enkel in onze stad het geval.  In dat verband heeft het College op voorstel van Schepen Erwin Franceus een aantal maatregelen goedgekeurd die op korte en lange termijn in de toekomst dergelijke zaken sneller moeten kunnen opvangen.
“Vooreerst werd het verbod op het gebruik van pesticiden mbt dit jaar teruggeschroefd. We waren één van de weinige steden die reeds sinds 2012 een verbod op het gebruik ervan hadden ingevoerd, maar mede door de voorbije uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, was het onkruid niet te bedwingen.  In dat verband was het verschil met bv. onze deelgemeente Lierde (die nooit gestopt is met het gebruik van pesticiden) opvallend.
Ten tweede heeft het College recent een aantal overeenkomsten afgesloten met externe actoren.  Het gaat hem inzonderheid over organisaties die werknemers in dienst nemen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk een tewerkstelling kunnen vinden. “ stelt Erwin
“Via een sociaal tewerkstellingsproject met ‘Grijkoort’ zullen al onze kerkhoven op ons grondgebied opgeruimd en onkruidvrij gemaakt worden. Zo kunnen onze eigen mensen zich toespitsen op andere – vaak even dringende – taken.
Naast het extra onderhoud in het kader van de onkruidbestrijding hebben we ook de aanpak van het sluikafval geïntensifieerd. Zo stelt het PWA wekelijks een 2-tal arbeiders ter beschikking voor het onderhoud van ons stadscentrum.
De beschuttende werkplaats de ‘Dagmoed’ zorgt er in dat verband voor dat elke vrijdag ons Grupello- en Abdijpark alsook de Oudenbergsite vrijgemaakt wordt van (sluik)afval.
Uiteraard zijn hierbij ook onze eigen inwoners en wellicht ook bezoekers niet vrij van schuld.  Het is zeer spijtig, zelfs beschamend, te moeten vaststellen dat er wekelijks 10-tallen huisvuilzakken gevuld met sluikafval uit deze sites, opgeruimd moeten worden.  Mochten de inwoners zelf wat meer respect tonen voor hun omgeving, dan zou dit onze opdracht enorm vergemakkelijken én zou onze stad er heel wat op vooruit gaan.
Tenslotte zullen wij binnenkort aan de gemeenteraad de aankoop voorstellen van twee multifunctionele schoonmaakmachines, waarbij er één specifiek voor het onderhoud van voet- en fietspaden zal kunnen ingebracht worden. Zo kan er ook op lange termijn aan de netheid van onze stad gewerkt worden !”

 

Bron : 9500news