Ondergrondse glascontainers in gemeente Brakel

25-06-2017 10:23

In samenwerking met de intercommunale IVLA en Fost-Plus tekende het gemeentebestuur in voor een proefproject voor het plaatsen van ondergrondse glascontainers.

Om de site rond de Theo Brakelstraat en de hernieuwde Serpentestraat te verfraaiien koos het college van burgemeester en schepenen deze locatie als proefproject. We hopen op die manier minder zwerfvuil en sluikstorten aan te treffen rond deze ondergrondse glasbollen

(Wnd Burgm. S. Devleeschouwer)