Omgevingsambtenaar (Statutair - voltijds - B1-B3) Horebeke

17-04-2019 10:53
Als omgevingsambtenaar waarborg je de kwaliteitsvolle voorbereiding en uitvoering van het beleid dat door het gemeentebestuur inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu wordt gevoerd. Je staat hierbij in voor een klantvriendelijke dienstverlening en bewaking van de kwaliteitszorg en voert regelmatige controle omtrent een correcte dienstverlening, informatieverstrekking en correcte naleving van de voorschriften. Daarnaast treed je op als deskundige binnen het eigen domein, neem je actief deel aan intern overleg binnen het bestuur en lever je hiertoe een bijdrage vanuit de eigen expertise.
Wil je deel uitmaken van ons team?
Informatie en inschrijvingsformulieren vind je in de informatiebrochures op www.assolutions.be/jobs of kan je opvragen bij Ilse Norman (09/389 69 96).
Solliciteren kan tot uiterlijk 22/04/2019. Dit kan zowel online via www.assolutions.be/jobs als per post aan de hand van het inschrijvingsformulier, t.a.v. Ilse Norman, A&S Solutions, Kokerstraat 2A,
(Gemeente Horebeke)