WZC De Populier werd winnaar van wedstrijd ‘Animatie vooruit’

22-10-2015 11:43

 

Tweehondertwintig woon-zorg­cen­tra namen deel aan ‘Animatie vooruit’, een wed­strijd ter ge­le­gen­heid van de der­tig­ste ver­jaar­dag van het Vlaam­se de­creet dat se­ni­o­ren­a­ni­ma­tie in woon-zorg­cen­tra re­gelt. Het OCMW-woon-zorgcentrum De Populier kwam als winnaar uit de bus.

In het Geraardsbergse woonzorgcentrum werkte het er­go- en ani­ma­tie­team sa­men met de be­wo­ners aan het pro­ject “De Va­lies”. Met “De Va­lies” keer­den de be­wo­ners te­rug in de tijd. Ze gin­gen hun vroe­ge­re wo­ning be­zoe­ken en dom­pel­den zich on­der in de fol­klo­re en het Geraardsbergse dialect en maakten er tevens een video over. Tevens dienden ze stemmen te ronselen om te kunnen winnen.

Het er­go- en ani­ma­tie­team trok samen met de be­wo­ners van het wzc trokken wekelijks het Geraardsbergse stadscentrum door om er de stem­for­mu­lie­ren te la­ten on­der­te­ke­nen. Er werden 4.474 hand­te­ke­nin­gen op­ge­haald. Ook het You­tu­be­film­pje van De Va­lies werd vaak bekeken

De overwinning is een op­ste­ker voor de be­wo­ners en het per­so­neel van De Po­pu­lier.

 

Bron : 9500news