Officiële opening bijenschutting

02-06-2015 10:20

Zoals u wellicht weet, gaat het niet goed met het bijenvolkje. Door gebruik van herbiciden, pesticiden en allerhande vervuiling, gaan er veel bijenpopulaties dood. Zonder bestuiving door bijen, geen fruit, geen groenten, … en dus ook geen mens.

Daarom hebben we besloten vanuit de Milieuraad Brakel hier iets aan te doen. Het begon eind 2013 met een wild idee : “wij willen een bijenschutting”.

Het begin van een proces waar heel wat mensen aan hebben meegewerkt.

Allereerst de financiering : de milieuraad besliste unaniem om dit project financieel te dragen. Het plaatsen van de bijenschutting door een schrijnwerker en de aankoop van korven en bijhorend materieel waren hiermee verzekerd.

Daarna moesten we een geschikte plaats vinden. Na rondvraag en analyse zijn we terecht gekomen bij de mensen van Natuurpunt-Boembekemolen. Zij hebben ons een prachtige locatie ter beschikking gesteld. Bovendien past de bijenschutting hier perfect in het natuur-educatief project dat Natuurpunt hier uitbouwt. Het sensibiliseringsluik dat we hiermee wilden bereiken, is verzekerd.

De bijenschutting kon niet zomaar geplaatst worden in natuurgebied. Een stedenbouwkundige vergunning was vereist. De milieudienst van Brakel (Sandy en Jonathan) heeft het dossier opgemaakt en opgevolgd. Ook het agentschap van Natuur en Bos werd overtuigd.

De korven moeten natuurlijk gevuld worden. Hiertoe hebben we contact op genomen met Dhr. G.Hoebeke, een gepassioneerd imker uit Brakel. Hij was onmiddellijk overtuigd van ons project en zei zijn medewerking toe.

Op 30 mei, bij de start van de internationale week van de Bij, kunnen we met veel trots de bijenschutting officieel openen. Misschien kunnen we vanaf vandaag dromen dat Brakel, ooit de erkenning kan krijgen van Bij-vriendelijke gemeente.

Bron : www.tbrakelt.be