OCMW-raadslid pleit voor deelname aan Soep op de Stoep

04-11-2014 17:35

 

De winterperiode komt eraan en dat is traditioneel een moeilijke periode voor mensen in armoede of kansarmoede. Vanuit die optiek stelt OCMW-raadslid Glenn Bogaert (N-VA) voor dat het OCMW van Geraardsbergen deelneemt aan de actie ‘Soep op de Stoep’ van Welzijnszorg. “December is dé campagnemaand voor wat betreft ‘Soep op de Stoep’ en het OCMW zou een krachtig signaal tegen armoede uitsturen door zijn steentje bij te dragen aan de actie. In 2012 nam het OCMW van Geraardsbergen deel en vorig jaar engageerde Welzijnsschakel Steksken zich. Het zou geen slecht idee zijn om hier een jaarlijks initiatief van te maken”, zegt N-VA-raadslid Bogaert.

Welzijnszorg is een VZW die armoede en uitsluiting in Vlaanderen en s bestrijdt en een van de meest gerenommeerde acties van deze organisatie is ‘Soep op de Stoep’. De opbrengst hiervan gaat integraal naar de VZW Welzijnszorg en wordt aangewend voor één van de vele armoedeprojecten in Vlaanderen en Brussel “Heel wat scholen, verenigingen, organisaties, parochies, werkplaatsen en particulieren dragen jaarlijks hun steentje bij om van deze warme actie een succes te maken. De Sint-Lutgardisbasisschool in Zandbergen neemt dit jaar bijvoorbeeld deel met een actie op 2 december. Maar ook steden en OCMW’s kunnen – al dan niet samen – hun schouders onder de actie zetten. Op de voorbije OCMW-raad stelde ik dan ook voor dat het OCMW van Geraardsbergen deelname aan de actie overweegt. De politiek heeft namelijk een sleutelrol te vervullen wanneer het aankomt op het bestrijden van armoede”, zegt Glenn Bogaert (N-VA). “Het OCMW en partners leveren al heel wat inspanningen op dit vlak, maar bijkomende inspanningen kunnen nooit kwaad.”

Interesse van OCMW
OCMW-voorzitter David Larmuseau stelde dat er zeker interesse is om deze actie mee te ondersteunen en dat zou eventueel opnieuw kunnen via Welzijnsschakel Steksken, dat begin december van vorig jaar soep schonk op de wekelijkse maandagmarkt. “Mij maakt het an sich niet uit wie deelneemt aan de actie, maar het zou zonde zijn indien stad en OCMW als prominente actor een dergelijke mooie actie zouden laat schieten als je weet hoe groot en prangend de armoedeproblematiek in onze stad is. Bijna drie jaar geleden nam het OCMW zelf deel aan de actie, dat was nog onder het voorzitterschap van Emma Van der Maelen (sp.a). Maar Welzijnsschakel Steksken is zeker ook een ideaal platform,  het organiseerde immers ook al soepbabbels en het heeft met laagdrempelige acties ervaring op het terrein. Een jaarlijks terugkerend initiatief zou een goed idee zijn, ook naar herkenbaarheid en profilering toe.”

De actie registreren kan via de website van de VZW Welzijnszorg en bovendien kan er vanaf oktober een beroep worden gedaan op een promopakket.  “Indien een organisatie op korte termijn praktisch niet mogelijk zou blijken, kan er natuurlijk nog geopteerd worden voor een andere datum en dan is de Eerste Toog misschien opnieuw een goed idee. De actie moet in ieder geval geregistreerd worden voor eind januari”, besluit Bogaert.