OCMW-raadsleden buiten spel gezet

05-02-2014 17:32

De OCMW-raadsleden pikken het niet langer dat ze niet betrokken worden in de onderhandelingen die door de gemeente worden gevoerd met de Vereniging “Najaarszon”. De oppositie, voor het eerst gesteund door de OCMW -raadsleden van de meerderheidspartijen, vond het daarom nodig om het College van Burgemeester en Schepenen ter orde te roepen en eist een dringend overleg tussen de Raad en de bevoegde schepenen met betrekking tot de Vereniging“Najaarszon”.

De OCMW-Raad is immers de mening toegedaan dat het gemeentebestuur haar boekje te buiten gaat.

Omdat de gesprekken tussen het OCMW en de vereniging over de loonkost muurvast zaten, kreeg het gemeentebestuur een bemiddelende rol te vervullen. Het gemeentebestuur interpreteerde die bemiddelende rol vrij ruim en startte daarom ook de onderhandelingen op. De OCMW Raad vindt nu dat zij onvoldoende op de hoogte wordt gesteld van de onderhandelingen, besprekingen of correspondentie met de Vereniging of met derden (zoals de Gouverneur).

De OCMW-Raad gaat zelfs verder door te stellen dat het niet langer kan dat het College onderhandelingen voert met de Vereniging én beslissingen neemt
zonder voorafgaandelijke raadpleging van de Raad. Het is immers het OCMW dat partner is van de Vereniging en niet de gemeente en de finale beslissingen dienen dan ook te worden genomen in de schoot van de OCMW-Raad.

Het is duidelijk dat de VLD-Spa meerderheid én de OMCW voorzitter met dit dossier flink onder vuur komen te liggen.

CD&V eist daarom dat onmiddellijk de nodige transparantie aan de dag gelegd wordt.