OCMW opent ‘Spel-o-theek’

19-08-2014 09:03

 

Geraardsbergen kent, in vergelijking met Vlaanderen,  een hoog cijfer van kinderarmoede. Vijftien procent van de kinderen in Geraardsbergen kampt met kinderarmoede. In het centrum loopt dit zelfs tot veertig procent.

De strijd tegen deze kinderarmoede is de topprioriteit in het Meerjarenplan 2014-19 van het ocmw-bestuur. Het ocmw-bestuur heeft in haar meerjarenplan 2014 – 2019  een hele resem aan acties uitgewerkt met als titel ‘Gelijk aan de start’.

“Goed begonnen, is half gewonnen”. Investeringen in de jonge levensjaren van een kind leveren namelijk hoge ‘opbrengsten’ op. Dit terwijl een gebrekkige start en begeleiding moeilijk en duur zijn om later te herstellen. Probleemsituaties worden ook maar beter zo vroeg mogelijk bestreden, aangezien het steeds moeilijker wordt om deze na verloop van tijd weg te werken.

Kansarme gezinnen kunnen hierbij rekenen op ondersteuning van het ocmw.

In de strijd tegen kinderarmoede is een eerste concrete actie de uitbouw van een ‘Spel-o-theek’. “Speelgoed is duur, maar zeer belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen”, onderstreept Larmuseau.

De spel-o-theek zal toegankelijk zijn voor alle jongeren van Geraardsbergen van nul tot twaalf jaar. Er komt ook er een specifiek aanbod voor kansarme kinderen. “In de Spel-o-theek’ kan het speelgoed gratis worden ontleend.”

Voor de opstart van dit initiatief kan het ocmw putten uit subsidies van de overheid  en kreeg het ocmw een schenking van € 3.000 van de serviceclub Kiwanis.

De ‘Spel-o-theek’ wordt gehuisvest in het ocmw, naast de bibliotheek. De ‘spel-o-theek’ zal worden ingebed in de werking van het ‘Huis van het kind’, een tweede project dat in de steigers staat.