OCMW Geraardsbergen kent mantelzorgpremie toe

27-02-2014 11:18
 
Vraag de mantelzorgpremie aan vanaf 1 juli met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014
KORT
De ocmw-raad van 26 februari heeft het reglement voor de MANTELZORGPREMIE goedgekeurd. Op die manier wil het ocmw-bestuur de mantelzorger extra ondersteunen. 
Mantelzorgers maken het mogelijk dat chronisch zieken, senioren, kinderen en personen met een beperking langer thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Hiervoor zijn mantelzorgers soms tot 24 uur per dag in de weer. Zonder mantelzorg zou thuiszorg zelfs niet mogelijk zijn.
Mantelzorgers verdienen dan ook de hoogste waardering. Wie zich onbezoldigd en intensief inzet om de zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen, kan maandelijks een mantelzorgpremie van € 25 krijgen.
Het reglement gaat in voege met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. 
MEER
Zorgbehoevende Geraardsbergenaars kunnen langer thuis blijven wonen
‘Mantelzorgers krijgen premie van € 25 per maand’
De ocmw-raad van 26 februari keurde het reglement voor de mantelzorgpremie goed. “Door de uitkering van een maandelijks bedrag van € 25 aan de mantelzorger kunnen we de mantelzorgers een extra waardering geven voor de dagelijkse zorgen van zorgbehoevenden, die vandaag langer kunnen blijven wonen binnen hun vertrouwde omgeving”, maakt ocmw-voorzitter David Larmuseau zich sterk. “De aanvragen kunnen vanaf 1 juli a.s. worden ingediend en de uitbetaling gebeurt om de zes maanden.”
 
De ocmw-raad van Geraardsbergen keurt op 26 februari het reglement goed dat voorziet in de toekenning van een mantelzorgpremie. Een gesprek met ocmw-voorzitter David Larmuseau. 
U ijvert reeds vele jaren voor de toekenning van een mantelzorgpremie. Waarom vindt u die zo belangrijk? 
Mantelzorgers maken het mogelijk dat chronisch zieke ouderen en mensen met een beperking langer thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Hiervoor zijn zij soms tot 24 uur per dag in de weer. Zonder mantelzorg zou thuiszorg zelfs niet mogelijk zijn. Mantelzorgers verdienen dan ook de hoogste waardering. Ook de zorg voor chronisch zieke kinderen verdient onze waardering.
Een goed instrument om deze waardering tastbaar te maken is een mantelzorgpremie.
De premie gaat rechtstreeks naar de mantelzorger.
“Het is belangrijk elk mogelijk misverstand uit de weg te ruimen. De zwaar zorgbehoevenden krijgen nu al maandelijks een tegemoetkoming van € 130 voor de niet-medische kosten van de Vlaamse Zorgverzekering. 
Daartegenover geeft de mantelzorgpremie van het ocmw onze mantelzorgers een duwtje in de rug. Mantelzorgers zijn de personen die zich onbezoldigd en op een zeer intensieve manier inzetten, zodat zorgbehoevenden zo lang mogelijk kunnen blijven wonen binnen hun vertrouwde omgeving. Die premie van € 25 per maand is een waarderingsvergoeding voor hun inzet. De mantelzorgers kunnen dat bedrag vrij besteden.”
 
Aan welke voorwaarden moeten de mantelzorgers voldoen? 
“Er kan maar één premie per zorgsituatie en per mantelzorger worden toegekend. Elke vorm van cumulatie is dan ook uitgesloten. De aanvrager moet minstens 18 jaar zijn en in Geraardsbergen wonen. Een familiale band tussen de zorgbehoevende en de mantelzorger is niet vereist. Essentieel is dat vanuit een affectieve of sociale relatie met de zorgbehoevende regelmatig op een niet-professionele basis aanvullende zorg wordt verstrekt. Bij discussie is het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het ocmw bevoegd voor evaluatie en bijsturing.”
 
Aan welke criteria moet de ‘zorgbehoevende personen’ voldoen?
“De zorgbehoevende personen moeten in Geraardsbergen wonen. Diegenen die vandaag voldoen aan de zorgverzekering, met andere woorden een recent attest van de mutualiteit kunnen voorleggen dat bewijst dat hij recht heeft op de zorgverzekering, komen in aanmerking. De zorgbehoevende persoon leeft op zelfstandig in een thuissituatie of woont in bij de zorgverlener. Er gelden geen inkomensvoorwaarden.”
 
Geldt dat recht ook voor wie in een zorginstelling verblijft?”
“Daarover kan geen misverstand bestaan: neen. De enige uitzonderingen zijn het verblijf in een assistentiewoning, een kortverblijf, een dagverzorgingscentrum of een ziekenhuis.” Als de zorgbehoevende in een instelling verblijft en tijdens schoolvakanties naar huis komt, dan is er recht op een mantelzorgpremie voor de beperkte duur dat hij thuis is.
 
Hoe verloopt de aanvraag praktisch?
We hebben gezorgd voor een zeer eenvoudige procedure. “De mantelzorger bezorgt aan het ocmw per post, per e-mail of persoonlijk, het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bewijsdocumenten, zijnde een recent attest van de zorgverzekering (of recente rekeninguitreksels van uitbetaling zorgverzekering) en een verklaring op eer van de mantelzorger en zorgbehoevende dat hij de zorgbehoevende met zorg ondersteunt. Deze aanvragen worden om de zes maanden ingediend. 
 
Wanneer treedt de mantelzorgpremie in werking?
“Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. De premie van € 25 wordt, gebundeld per periode van zes maanden en wordt rechtstreeks op het rekeningnummer van de mantelzorger gestort. De uitbetaling gebeurt vanaf 1 juli voor de eerste helft van het jaar en vanaf 1 januari voor de tweede jaarhelft van het voorbije jaar.”
 
Praktisch
Info: Woonzorgcentrum Denderoord, Mantelzorgpremie, Hoge Buizemont 247 in Geraardsbergen. Elke werkdag tussen 8.30 en 11.30 uur op het telefoonnummer 054 43 28 26 of e-mail mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be
De informatiefolder en het aanvraagformulier vindt u op de website van het OCMW Geraardsbergen, in het WZC Denderoord en de Populier, Groteweg 25a, in de serviceflats De Maretak en, Groteweg 25b in het Centrum Welzijn, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen