OCMW Geraardsbergen en Leerpunt organiseren vormingen voor jonge moeders en jongeren.

20-06-2014 15:47

Leerpunt geeft vormingsaanbod aan leefloners van het ocmw.

Het OCMW van Geraardsbergen wil de komende jaren meer werk maken van de activering van zijn leefloners. Om dat doel te bereiken, wordt naast de goed werkende Cel Tewerkstelling ook de knowhow van externe organisaties ingeschakeld.

De ocmw-raad van 18 juni keurde de planning van een bijkomend vormingsaanbod goed dat zal worden gegeven door Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen.

Die organisatie zal in 2014 en 2015 een vormingsaanbod aanbieden voor een aantal maatschappelijk kwetsbare groepen van het ocmw: in de eerste plaats jonge moeders en jongeren van minder dan dertig jaar.

Naast het inrichten van een ‘Jobclub’ of een intensieve sollicitatietraining staan ook assertiviteitstraining, opvoedingsondersteuning en attitudetraining op de planning. De cursussen vinden plaats in de lokalen van het ocmw.

Op 9 september is een eerste bijeenkomst gepland van de Jobclub. De deelnemers zullen in zes bijeenkomsten sollicitatietechnieken aanleren en worden getraind hoe ze een job kunnen opsporen En vanaf 4 november zijn zeven bijeenkomsten gepland in het kader van de assertiviteitstraining.

De projecten dienen als ‘motor’ om het talent, de positieve krachten en het groeipotentieel van de deelnemers te versterken waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.