Nog meer zwerfvuilruimers

14-05-2015 11:13

“Leerlingen van het eerste jaar van het KTA hebben ook de zwerfvuilproblematiek aangepakt in de buurt.

Tijdens hun opruimtocht verzamelden ze een tiental zakken zwerfvuil!”

Is het logisch aan te nemen dat deze jongeren zelf minder/geen zwerfvuil zullen veroorzaken, omdat ze met de problematiek geconfronteerd werden ?

Bron : www.tbrakelt.be