Nieuwjaarsdrink en uitreiking Groene Pluim Horebeke

27-01-2020 10:40
Nieuwjaarsdrink en uitreiking van de Groene Pluim Horebeke 2020, nu zondag 2 februari vanaf 11 uur aan Korsele 36, 9667 Horebeke. 
Elk jaar reikt Groen Horebeke de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie uit Horebeke die zich in het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel en/of ecologisch vlak met initiatieven rond zorg voor natuur, milieu, duurzaamheid en sociale acties.
Na een ledenbevraging hadden we dit jaar drie personen of initiatieven geselecteerd: Gift Horebeke, Meyke de Leeuw en Geuzenfeest Horebeke. Wie het uiteindelijk wordt zondag, beslisten de Horebekenaars zelf via een poll die we opgestart hadden. In bijlage kan u een korte voorstelling lezen van de geselecteerden.  
Zondag maken we de winnaar bekend op onze nieuwjaarsreceptie. 
Korte voorstelling geselecteerden Groene Pluim Horebeke 2020. Zondag maken we de winnaar bekend op onze nieuwjaarsreceptie.
1) Gift Horebeke:
Dit is een weggeefgroep die in het leven werd geroepen voor mensen die wonen in Horebeke en omstreken. Heb jij iets te veel dat misschien nog gebruikt kan worden door een ander? Op deze pagina kan je je spullen een tweede leven geven en iemand in je dorp gelukkig maken. Ben je zelf naar iets op zoek? Ook als je spullen nodig hebt kan je hier eens polsen of iemand datgene weg doet dat jij zoekt (eventueel in ruil voor iets anders of tegen een klein prijsje).
https://www.facebook.com/groups/1379798505412584/
2) Meyke de Leeuw:
Mijn hele leven ben ik bezig met beeldende kunst. Daarin geef ik aandacht aan milieu, natuur, landschap en mensen. In deze tijd van drukte, weinig tijd, individualisme vind ik het dan ook belangrijk om tijd te besteden aan de mensen om ons heen. Toen ik zeven jaar geleden met mijn man Ruut in Horebeke kwam wonen wilde ik dat ook hier proberen vorm te geven. In samenwerking met Groen heb ik vier microbibs gemaakt waardoor boeken opnieuw gebruikt kunnen worden en mensen daarrond in contact komen. Er zijn in onze schuur al meerdere gezellige sociale bijeenkomsten geweest zoals nieuwjaarsborrels Natuurpunt Burreken, toneelclub Kwamarant, poëzie pad, expo Buul. Niet iedereen heeft het even gemakkelijk, zeker niet mensen op de vlucht. Daarom ben ik mijn Horebeekse dorpsgenoten, de vluchtelingen die in de Dorpstraat woonden, gaan bezoeken en heb ik geprobeerd hen een beetje te helpen (woonruimte zoeken, samen leuke dingen doen en zo). Natuurlijk was het vaak communicatie “met handen en voeten” en hebben we hebben ook veel gelachen. Daarover heb ik kunst gemaakt, en die leidde vaak tot hele mooie gesprekken. Verder proberen we onze milieu-voetafdruk te verkleinen, want we willen dat komende generaties ook nog op deze aarde kunnen leven. Daarvoor hebben we onder meer op 8 december 2019 1.700 bomen geplant op ons wei-tje, met de bosgroep en heel veel vrijwilligers. Het was geweldig, die verbindende kracht van de natuur! Ik weet dat wat we doen niet meer is dan de bekende druppel op de gloeiend plaat, zowel voor mensen om on heen als voor het milieu, maar ik wil graag die druppel zijn. https://www.facebook.com/meyke.deleeuw
3) Geuzenfeest Horebeke:
Het Geuzenfeest kiest voor een warme en solidaire maatschappij. Van bij het begin heeft het Geuzenfeest een stem willen geven aan wie geen stem heeft en een plaats aan wie uitgesloten wordt. Eén dag in het jaar, reeds zestien jaar lang, stellen de organisatoren de grenzen open tussen mensen van verschillende origine en geloofsovertuiging. In een wereld waarin velen worden uitgesloten probeert het Geuzenfeest net inclusief te zijn. De initiatiefnemers doen dit aan de hand van een oecumenisch samenzijn, een panelgesprek, kinderanimatie, sfeervolle muziek en lekker eten. Daarnaast organiseert het Geuzenfeest ook al jarenlang de nieuwjaarsreceptie van de Geuzenhoek op Korsele, waar iedere vriend, buur, sympathisant, medewerker of mandataris meer dan welkom is. Naast het samenbrengen van tal van mensen, wordt de opbrengst van zowel het Geuzenfeest als de nieuwjaarsreceptie steeds integraal geschonken aan een goed doel, binnen onze landsgrenzen en tot ver daarbuiten.
https://www.facebook.com/www.geuzenfeest.be/
(gudc)