Nieuwe voorzitter voor ambitieuze jongerenafdeling CD&V Geraardsbergen

15-05-2016 22:31

Op zondag 24 januari 2016 werd Jef Van der Mynsbrugge verkozen als jongerenvoorzitter van CD&V Geraardsbergen. In bijzijn van nationaal JONGCD&V-voorzitter Wim Soons gaf de plaatselijke jongerenafdeling op zaterdag 14 mei het startschot voor de nieuwe bestuursperiode.

Jef Van der Mynsbrugge jongerenvoorzitter
Elke drie jaar kiezen de CD&V-leden hun plaatselijke bestuur. Voor 2016-2019 vonden die verkiezingen plaats op 24 januari. Jef Van der Mynsbrugge werd als jongerenvoorzitter verkozen.
Traditioneel wil de jongerenafdeling de luis in de pels zijn van de lokale partij.  Zij spelen als het ware het geweten van CD&V Geraardsbergen en willen die rol verder waarmaken.

De 20-jarige Jef is bezig aan zijn 2de bachelor geschiedenis en filosofie aan de VUB. Voordien studeerde hij Grieks-Latijn aan het Sint-Catharinecollege te Geraardsbergen. Hij is maatschappelijk geëngageerd en heeft een oeverloze interesse voor politiek. De overstap van de zijlijn naar het veld was dan ook snel gemaakt.

Hij wil zich zonder meer toespitsen op de jeugd, maar ook mobiliteit, wat raakvlakken heeft met het jeugdbeleid. Verder wil Jef samen met zijn ploeg focussen op gelijke kansen voor iedereen en integratie. Daarnaast ligt de klemtoon ook op natuur en milieu.


Stevige dynamische jongerenafdeling

Met niet minder dan een 15-tal actieve leden lijkt de jongerenafdeling sterk te kunnen wegen op het beleid. Het startschot van de nieuwe bestuursperiode vond plaats onder het goedkeurend oog van de nationaal jongerenvoorzitter Wim Soons die de afdeling , zaterdagavond, vol enthousiasme kwam toespreken. Hij gaf onder meer tips voor een geslaagde werking met acties. 

Door middel van discussies met mensen en organisaties willen deze jongeren op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleren samen met de moederpartij antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen en kaarten thema’s en concrete aandachtspunten aan die jongeren nauw aan het hart liggen.  Wie deze actieve dynamische ploeg nog wil versterken is zeker en vast welkom. Zij kunnen contact opnemen met de jongerenvoorzitter of online lid worden via https://www.jongcdenv.be.

Jongerenvoorzitter Jef Van der Mynsbrugge: “JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politieke en maatschappelijke engagement. Samen met deze ploeg wil ik kunnen bijdragen aan een fijn Geraardsbergen waar iedereen zich goed en thuis voelt.”

Nationaal jongerenvoorzitter Wim Soons:” Een vernieuwde jongerenafdeling zag het levenslicht in Geraardsbergen. De vergadering werd leuk voorbereid door Jef. Ik ben ervan overtuigd dat deze jongeren in Geraardsbergen een frisse wind zullen laten waaien”.