Nieuwe theaterzaal voor kunstacademie Geraardsbergen

07-01-2016 21:11

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting van de kunstacademie werd de nieuwe theaterzaal geopend.

Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont is ervan overtuigd dat deze zaal aan de afdeling 'woord' de nodige impulsen en dynamiek zal geven.

"Met deze theaterzaal zal ze voortaan over de ideale accomodatie beschikken om op een kwaliteitsvolle manier onderwijs te geven", vult de schepen aan.

"Dit bestuur investeert graag en goed in kunstonderwijs. Ik zie dit niet alleen als een investering in de ontplooiing van kunsttalent. Een academie is meer dan onderwijs en opvoeden alleen. Het is een deel van het sociale web dat zich in onze stad ontwikkelt."

Schepen van patrimonium Erwin Franceus had het dan weer over de lange weg van renovaties die de kunstacademie al genoten heeft. Een overkoepeling van de binnenkoer zou de kroon op het werk moeten zijn naar de toekomst toe.

Directeur Marc Van Den Borre sloot af met een dankwoord. "Sinds 3 jaar houden we een nieuwjaarsontmoeting waarbij we onze waardering willen uiten aan onze partners. Voor onze kunstacademie zijn scholen, verenigingen, stadsdiensten, woon- en zorgcentra, vrijwilligers en serviceclubs een absolute troef.

Samen met de steun van het stadsbestuur kan deze school komen tot dit merkbaar resultaat." 

Het is duidelijk dat het kunstonderwijs in Geraardsbergen meer dan ooit springlevend en in beweging is, met de academie als centrum van artistieke bedrijvigheid.

 

De richting 'woord' heeft onder meer aandacht voor toneel, voordracht en expressie.

Enkele studenten aan het werk tijdens de opening van de theaterzaal