Nieuwe stuw op Dender te Geraardsbergen

15-12-2014 16:31

 

Waterwegen en Zeekanaal NV is al geruime tijd volop bezig met de voorbereiding van grootschalige werken in Geraardsbergen. Om het water van de wispelturige Dender beter op peil te houden, bouwt de waterwegbeheerder er een nieuwe stuw.
Half december begint de waterwegbeheerder met de eerste, voorbereidende werken op het terrein: de installatie van de noodstuw. Door enkele aanpassingen uit te voeren aan de sluis kan deze in geval van nood tijdens de werken ook als noodstuw ingezet worden. Zo blijft de waterafvoer steeds gegarandeerd.
Eens de vereiste vergunningen verkregen zijn, starten de eigenlijke werken. Het project omvat verschillende werkzaamheden. Er wordt een nieuwe stuw gebouwd die de huidige grote en kleine stuw zal vervangen. Voor de afvoer van het Denderwater worden grote, ondergrondse kokers aangelegd onder het stuweiland. De huidige sluis blijft behouden, maar de bediening wordt gemechaniseerd. Er komt ook een nieuw dienstgebouw, en het sluisplein en de volledige omgeving worden heraangelegd om de landschapskwaliteit en belevingswaarde te verhogen. Bij alle werken wordt veel aandacht besteed aan de erfgoedwaarde van de site.
Stuwen op de Dender
De plannen voor een nieuwe stuw in Geraardsbergen kaderen in het grotere project ‘Stuwen op de Dender’ van Waterwegen en Zeekanaal NV. Dit project bundelt de plannen en studies rond de waterbeheersing van de Dender. Naast de stuw van Geraardsbergen, worden ook de stuwen van Idegem, Pollare, Denderleeuw, Teralfene, Aalst en Denderbelle aangepakt.

 

Op 28 januari 2014 wordt hierover een infomarkt voor het grote publiek georganiseerd. De infomarkt gaat door in Jeugdhuis De Spiraal (Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen), van 16u tot 20u.