Nieuwe startpanelen aan de Brakelse wandelpaden.

21-02-2014 09:47

Brakel beschikt over 8 uitgepijlde en beschreven wandelpaden (in de tachtiger jaren door onze vereniging opgemaakt en later door de gemeente uitgepijld). In de loop van 2013 werden de oude houten startpanelen vervangen door een modernere versie (dankzij Toerisme Vlaamse Ardennen). Hier het startpaneel van het #Tweebossenpad aan de kerk van Opbrakel. Op dit paneel komt later een QR-code zodat een toerist met slimme apparatuur de volledige trajectbeschrijving, via het internet, kan downloaden. Dit pad werd ooit nog geconcipieerd door #Chiro Opbrakel in 1974. Dit was toen het allereerste toeristische wandelpad in Brakel.