Nieuwe branddetectiecentrale in Kinderdagverblijf Zonnestraal

04-03-2014 12:04

Het ocmw-besteedt grote aandacht aan de zorg van cliënten en medewerkers in haar instellingen. “Het leveren van een goede kwalitatieve zorg gaat hand in hand met een veilige omgeving om in te wonen en te werken.

De veiligheid van de cliënten van de instellingen van het OCMW is een steeds weerkerend aandachtspunt in de dagelijkse werking. In december 2013 keurde de OCMW-raad de plaatsing goed van een vernieuwd noodoproepsysteem in de serviceflats De Martak.

De ocmw-raad van 26 februari beslist om in het Kinderdagverblijf Zonnestraal de branddeuren te vervangen en de sasdeur te verwijderen. Deze beslissing komt er na een inspectiebezoek. En er wordt een nieuwe branddetectiecentrale geplaatst. “De huidige installatie is dringend aan vervanging toe en voldoet niet langer voldoen aan de eisen van de overheid”, zegt ocmw-voorzitter David Larmuseau.