Nieuw subsidiereglement kermis, dorps-, wijk- en straatfeest

03-04-2014 17:14
 
Om de organisatie van plaatselijke kermissen, buurt- en straatfestiviteiten aan te moedigen en beter te ondersteunen, keurde de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement goed.
Deze subsidie staat volledig los van de subsidies die verenigingen ontvangen op basis van hun lidmaatschap bij de Cultuurraad en hun werking (basis-, activiteiten-, en projectsubsidies), en ook los van de toelagen aan dorpsraden.
 
Jaarlijks wordt een budget voorbehouden voor de organisatie van activiteiten tijdens de officiële kermissen (tot maximum € 1.250 per activiteit). Daarnaast wordt een budget voorzien voor de organisatie van buurt-, straat- en wijkfeesten die het hele jaar door kunnen georganiseerd worden (tot maximum € 500 per activiteit).
Elke bewonersgroep kan een aanvraag voor subsidiëring indienen. Een bewonersgroep is een samenwerkingsverband van minstens drie personen die op een verschillend adres gedomicilieerd zijn. Dit kan een dorpsraad, kermis- of buurtcomité zijn, maar evengoed een vereniging.
Het doel van de activiteit is het culturele leven in de betreffende straat, wijk of dorp versterken, de sociale contacten bevorderen en er een aangename sfeer creëren.
De voornaamste voorwaarden voor een aanvraag:
de activiteiten moeten voldoende kenbaar gemaakt worden aan alle inwoners van de betreffende straat, wijk of dorp via flyers, affichering… De organisatie moet zich minstens tot alle bewoners van de straat, wijk of dorp richten, ongeacht politieke, religieuze of filosofische overtuiging. Alle inwoners van de straat, wijk of dorp moeten toegang krijgen tot de activiteiten,
de initiatiefnemers moeten in de betreffende straat, wijk of dorp wonen,
elke raad of comité kan maar één keer per jaar betoelaagd worden,
privé-, familie-, verenigings- en schoolfeesten komen niet in aanmerking.
De aanvraag moet ten laatste twee maanden vóór de activiteit schriftelijk ingediend worden, bij de Cultuurdienst, Vredestraat 1 – 3. Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.
Het schepencollege bepaalt binnen de twee weken na de aanvraag of de activiteit in aanmerking komt voor subsidiëring. Indien goedgekeurd, kan de aanvrager tot drie maanden na de activiteit de bewijzen van de onkosten (onkostennota of factuur) bij de Cultuurdienst indienen.
Meer info: Dienst Cultuur, 054 43 72 87, cultuur@geraardsbergen.be