Nieuw politiereglement van kracht vanaf 1/3/15

20-02-2015 10:34

 

De gemeenteraad keurde een vereenvoudigd politiereglement goed dat van toepassing is op het volledige grondgebied van de politiezone Geraardsbergen/Lierde.

Het reglement is van kracht vanaf 1 maart 2015.


Het bestaande politiereglement werd afgestemd op lokale problemen van overlast in Geraardsbergen.
Een aantal artikelen zijn geschrapt omdat ze verouderd zijn of omdat er een hogere reglementering bestaat.
Om het sluikstorten en de wildgroei van borden langs de wegen nog efficiënter aan te pakken, werden een aantal artikelen toegevoegd. Zo kunnen het achterlaten van huishoudelijk afval aan de publieke vuilnisbakken, het onderhoud van eigendommen, tijdelijke reclame en bewegwijzering en het verwijderen van verkiezingspubliciteit nog beter bestreden worden.
Op vraag van het parket worden ook winkeldiefstallen en de vernieling van motorvoertuigen beboet met GAS-boetes en blijven deze feiten in de toekomst niet langer onbestraft.


Het nieuwe, uniforme politiereglement treedt in werking op 1 maart 2015.


Meer info: Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties, 054 43 44 19, gas@geraardsbergen.be