Nieuw bestuur voor Willemsfonds Geraardsbergen

07-02-2016 10:27

 

Het willemsfonds Geraardbergen stelde in het liberaal gebouw zijn nieuw afdelingsbestuur voor. De oprichting van een Willemsfonds afdeling in Geraardsbergen dateert reeds van 20 april 1879. We mogen ons dus gerust één van de eerste afdelingen noemen. Met 92 leden waaronder architecten, advocaten, notarissen, bankiers, dokters en vooral invloedrijke liberale families kunnen we besluiten dat deze oprichting zeer succesvol verliep.

Er waren direct veel activiteiten waaronder voordrachten en zelfs de oprichting van een bibliotheek. De ‘Volksboekerij’ is voor het Willemsfonds en voor Geraardsbergen gedurende nagenoeg 100 jaar zeer belangrijk geweest. Men startte met een 400-tal boeken en probeerde regelmatig nieuwe werken aan te kopen. Vele jaren ging het met de afdeling goed tot er in 1890 werd beslist om geen activiteiten meer te organiseren en het batig saldo van de kas volledig te spenderen aan de verdere uitbouw van de bibliotheek.

Het duurde tot 1970 vooraleer er nieuw leven in de afdeling werd geblazen. Dit nieuw bestuur heeft trouwens mee aan de wieg gestaan van het ontstaan van de Culturele Raad in onze stad.

In de jaren tachtig kende de vereniging terug even een succesvolle periode en sluimerde dan echter opnieuw in. In 1996 werd de vereniging opnieuw leven ingeblazen. Dit bestuur hield tot vorig jaar het vuur branden maar opvolging drong zich op.

In 2015 nam een meerderheid van het bestuur ontslag en besloot Ann Panis de fakkel als voorzitter over te nemen, samen met een volledig nieuwe ploeg. De bestuursleden zijn een mooie weergave van alle leeftijdscategorieën, van jong tot iets ouder. Uiteraard werd ook rekening gehouden met een gelijke verdeling mannen en vrouwen. Ieder heeft respect voor de werk- en levenservaring van elkaar en heeft hetzelfde doel voor ogen, namelijk taal en cultuur dichter bij de mensen te brengen.

Deze ploeg is gedreven en ambitieus. En dat is wat een vereniging op een bepaald moment nodig heeft, nieuw bloed. Het nieuwe bestuur bestaat uit volgende mensen : Ann Panis, Ines Libert, Luc Govaert, Erwin Franceus Rina Cosyns, Wouter De Geus, Van Landuyt Rurik en onze nationaal voorzitter Laurent Rens.

Dit jaar legt de lokale afdeling de nadruk op het houden van diverse lezingen, een uitstap naar ‘De Geuzenhoek’ in Horebeke, meewerken aan een stripbeurs in onze stad, met Pinksteren een driedaagse reis naar De Loire en in het najaar gaan ze jong talent (voordracht, theater) een kans geven om zichzelf te bewijzen. 

Bron : 9500news