Nederbrakel en Elst zien er weldra weer veel mooier uit

24-02-2014 11:00

Nederbrakel-St.-Pieter-in-de-Banden

De werken beginnen nu te vorderen en stilaan naar het einde te evolueren. Wanneer de daken vernieuwd zijn, zijn de grote fasen van de restauratie aan onze kerk afgerond. Jarenlang hebben verschillende mensen zich de schermen fel ingezet om deze totaalrestauratie  steeds vooruit te helpen. Naast de professionele dossiers, vakmensen en technici is het resultaat van onze kerk ook toe te schrijven aan vele Brakelse handen die het beste van zichzelf gaven voor één of ander onderdeel :

  • penningmeesters van het kerkbestuur
  • schrijnwerkers
  • smid
  • vrijwilligers allerhande
  • vervoersmensen
  • en vele talrijke parochiebewoners

Het resultaat is mooi ! Als het dak klaar is, is de tweede grote fase van restauratie achter de rug. 
Het dossier is zeer vlot gelopen dank zij de inzet van de huidige penningmeester, de verschillende gemeentelijke diensten en de hogere overheid die mee subsidieert.

Elst-Sint-Apollonia

Ons kerkbestuur volgt de werken aan de toren heel goed op. De werfvergaderingen verlopen in een goede sfeer en de aannemer schiet op. Naderhand zal onze Elsterse toren weer schitteren in het landschap van de Vlaamse Ardennen.