Natuurgebied Burreken beter toegankelijk voor wandelaars dankzij de aanleg van een nieuw vlonderpad.

30-07-2018 21:11
Doorheen het natuurgebied Burreken in Brakel loopt een trage bosweg die door de blijvende aanwezigheid van water en modder moeilijk begaanbaar is.
Wandelaars wijken hierdoor gemakkelijk af van het pad en vertrappelen de waardevolle bosflora langsheen het pad.
Bovendien zorgde dit in het verleden voor vele paadjes door het bos wat dan weer zorgde voor bodemverdichting en erosie tot gevolg.
Om het comfort van wandelaars te verbeteren en de flora te beschermen, werd op een creatieve manier in de holle en hellende weg een vlonderpad met trapconstructies voorzien.
Op de lager gelegen drassige zones werden in breedte wisselende boomschijfpaden aangelegd die voor een speels tintje zorgen.
De aanleg van het vlonder- en boomschijvenpad kadert binnen het LOB-project (Loket Onderhoud Buitengebied) en kwam tot stand door een samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de gemeente Brakel.
De Houtsmid zorgde voor de uitvoering van dit project.
Foto : Dirk Criel.
(gudc)