Nacht van de geschiedenis van Davidsfonds Brakel/Lierde

26-03-2015 10:01

 

Heel wat opgestoken van Bruno & Ludwig tijdens de Nacht van de Geschiedenis !

  • dat er, ten opzichte van 1980, 60 % minder mensen tewerkgesteld zijn in de landbouw ?
  • dat de totale landbouwoppervlakte gelijk blijft, maar dat een gemiddeld landbouwbedrijf drie maal zo groot is als in ’80 ?
  • dat er dus veel minder bedrijven zijn ?
  • dat er even veel varkens zijn als Vlamingen ?
  • dat de konijnen er in aantal dan weer heel sterk op achteruit gaan ?
  • dat Vlamingen hun aardappelhart verloren hebben aan bintjes ?
  • dat wij mensen niet kunnen overleven zonder bijen ?
  • dat eieren van opgesloten kippen meestal veel gezonder zijn dan die van vrij buiten loslopende kippen ?

Deze en veel andere opmerkelijke wetenswaardigheden werden op de Nacht van de Geschiedenis toegelicht door twee eminente, vakkundige Brakelse sprekers :

  • Bruno De Vos, bodemdeskundige, werkzaam bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, tevens bestuurslid van Davidsfonds Brakel-Lierde
  • Ludwig De Temmerman, tot voor zijn pensionering werkzaam bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, en voorzitter van de Brakelse Cultuurraad en de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius

Met aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. Omdat ons land, ons Vlaanderen niet zonder landbouwers kan. Maar ook omdat er voor gezorgd moet worden dat deze landbouwers hun kost moeten kunnen blijven verdienen …

Met dank aan Davidsfonds Brakel/Lierde voor de organisatie van alweer een erg geslaagde avond !

 

Bron : www.tbrakelt.be