N-VA Geraardsbergen ijvert voor schoolstraten

10-11-2015 23:25

 

De verkeersproblematiek aan enkele Geraardsbergse scholen is voor de lokale N-VA-afdeling al geruime tijd een doorn in het oog.

Om de onveilige situatie en de hinder rond de scholen aan te pakken stelde N-VA gemeenteraadslid Ilse Roggeman, op de gemeenteraad van 10 november 2015, voor om het principe van 'schoolstraat' in te voeren. Dit zorgt ervoor dat de straat van de school bij de aanvang en het einde van de schooldag tijdelijk volledig verkeersvrij gemaakt wordt.

Gemeenteraadslid Ilse Roggeman vroeg zich af of er een proefproject kan worden opgestart aan één of meerdere uitgezochte scholen waar, in overleg met de politie, de plaatselijke directie, de oudervereniging en de omwonenden van de school, dit concept kan worden voorgesteld en uitgevoerd. Na een welbepaalde periode kan men dan met diezelfde vertegenwoordigers en het stadsbestuur een evaluatie opmaken over de efficiëntie en praktische haalbaarheid van dit veiligheidsproject.

Uit onderzoek is reeds gebleken dat een schoolstraat niet alleen de verkeersveiligheid en de parkeerhinder ten goede kan komen. Een belangrijk bijkomend positef effect is dat na het invoeren van deze maatregel het aantal kinderen dat met de fiets of te voet naar school komt gevoelig kan stijgen.