N-VA Geraardsbergen ijvert voor een bijenvriendelijke stad

02-04-2014 11:00

N-VA raadslid Ilse Roggeman maakte zich op de gemeenteraad van 1 april 2014 zorgen over de massale bijensterfte die de laatste jaren verontrustend toeneemt.

Honingbijen verdwijnen uit hun korven en wilde bijen vinden geen eten of nestplaats meer.

De oorzaken daarvan zijn de afname van de biodiversiteit, de varroamijt die zich voortplant op het broed van honingbijen en het gebruik van pesticiden.

Bijen zijn van groot belang; niet enkel voor het ecosysteem maar ook op economisch vlak.

52% van onze dagelijkse productenmix zou in onze warenhuizen verdwijnen. In ons land alleen betekenen bijen een economische waarde van bijna  500 miljoen euro per jaar.

Volgens raadslid Roggeman kan de stad Geraardsbergen de bijenpopulatie een handje helpen door een bijenvriendelijk beleid op poten te zetten. Bijenvriendelijke maatregelen leveren allerhande duurzame voordelen op.  Zo zal men de stedelijke plantsoenen minder moeten onderhouden, spaart men geld uit, verzaakt men aan het gebruik van pesticiden en krikt men de biodiversiteit van het landschap op.

Raadslid Ilse Roggeman deed enkele voorstellen om Geraardsbergen te profileren als een bijenvriendelijke  stad:

-                     In het infoblad van de stad aandacht schenken aan het belang van de bijen.

-                     De landbouwers aanmoedigen om kleine braakliggende stukjes grond bijenvriendelijk aan te leggen, om randen van maïsvelden in te zaaien met bloemen die in dezelfde periode bloeien als de maïs, om bloeiende bodembedekkers te zaaien als nateelt,...

-                     Een bijenhotel  openen in samenwerking met scholen en/of natuurverenigingen.

-                     Een minder wied-beleid te voeren voor verschillende openbare ruimten: in plaats van te wieden, zaaien met bijenvriendelijke bloemen en met infoborden de bevolking er op wijzen dat niet elk perkje er kortgeschoren bij moet liggen.

-                     Openbare domeinen ter beschikking te stellen van imkers om hun hobby uit te oefenen.

-                     Om het plaatsen van bijenhallen en-volken steeds in overweging te nemen in de voorschriften van een RUP om uitsluiting te voorkomen.

Schepen van milieu  Martine Duwyn erkent de bijenproblematiek en zal in de komende  jaren rekening houden met deze voorstellen.

Raadslid Ilse Roggeman vroeg dan ook aan de bevoegde schepen om het “Charter bij-vriendelijke gemeente” van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond te willen inkijken en te ondertekenen.