N-VA bezorgd om agressieve werklozen bij VDAB

17-10-2015 16:40

 

Het OCMW van Geraardsbergen maakt werk van maatregelen om agressie bij werklozen in het VDAB-kantoor aan te pakken. Dat blijkt uit een antwoord van voorzitter David Larmuseau op een vraag van raadslid Glenn Bogaert (N-VA). “Er momenteel volop gewerkt aan een procedure rond aanvaardbaar gedrag en dat is ook nodig want er waren de voorbije periode een paar incidenten.” N-VA vindt het belangrijk dat werknemers van de VDAB hun functie kunnen uitoefenen zonder angst en gevoel van onbehagen.

Vanaf binnenkort – normaliter 1 januari 2016 – is het niet langer de federale RVA, maar wel de Vlaamse dienst VDAB die zal instaan voor het controleren en sanctioneren van werkzoekenden. “Dat is een belangrijke verschuiving en dat betekent dat de kans op agressie zal toenemen. Het zal immers het personeel van de VDAB zijn die mensen op de vingers moet tikken en dat valt niet altijd in goede aarde”, vertelt N-VA-raadslid Glenn Bogaert. “Vorig jaar werden er algemeen al 77 incidenten gemeld, voor onze stad zijn er geen specifieke cijfers voorhanden. De voorzitter gaf wel toe dat er zich ook bij ons situaties van agressie hebben afgespeeld. “

Gepast reageren
N-VA vindt het noodzakelijk dat er maatregelen worden getroffen om de veiligheid van de werknemers te garanderen. “In Brussel werd een vrouwelijke RVA-ambtenaar bij de keel gegrepen, in Antwerpen vloog er een steen door de ruit. In de twee genoemde steden en Charleroi is er zelfs sprake van privébewaking, dat zijn extreme voorbeelden maar we mogen ook in Geraardsbergen geen risico’s nemen nu de VDAB een belangrijke bevoegdheid in handen krijgt.” Volgens de OCMW-voorzitter werd er tot nu telkens gepast gereageerd op gevallen van agressie. Medewerkers die zich onveilig voelen kunnen dat ook melden aan de diensthoofden en een vertrouwenspersoon aanspreken.

Alarmknoppen
Welke maatregelen moeten er dan concreet genomen worden? “De VDAB kijkt naar de ervaringen van de RVA en daar wordt gewerkt met alarmknoppen om collega’s te alarmeren en verhoorlokalen dicht bij een uitgang én met meerdere deuren”, zegt OCMW-raadslid Glenn Bogaert, die vroeg in welke mate deze zaken in Geraardsbergen aan de orde zijn en haalbaar blijken. “Verschillende posten zijn al uitgerust met alarmknoppen, er worden wel nog testen gedaan om te zien of die werken. Binnen ieder lokaal zal er ook gekeken worden naar een vluchtroute. In ons OCMW zijn er beveiligde zones die met codes toegankelijk zijn. Het onthaal moet wel nog verder bekeken worden want dat bevindt zich op het gelijkvloers. We zijn in ieder geval blij dat het OCMW er alles aan doet om de veiligheid te garanderen.”