N-VA bereid om vluchtelingen op te vangen, maar wel onder voorwaarden

09-09-2015 10:27

 

Oppositiepartij N-VA staat positief tegenover de door de collega’s van sp.a ingediende motie voor de opvang van vluchtelingen. “Met het principe dat ook Geraardsbergen zijn steentje moet bijdragen, gaan we akkoord, maar uiteraard moeten daar in een later stadium bepaalde voorwaarden en afspraken aan gekoppeld worden”, zeggen fractieleider in de gemeenteraad Johan Piron en OCMW-raadslid Glenn Bogaert. In de gemeenteraad van gisteravond liepen de gemoederen tussen de meerderheid en sp.a hoog op, uiteindelijk haalde N-VA de angel uit de discussie met het voorstel om een commissievergadering in te richten. Die moet dienen om tot een brede consensus te komen over de rol die onze stad moet vertolken inzake de opvang van vluchtelingen.


De oorlog in Syrië zorgt momenteel voor een grote instroom van vluchtelingen in Europa, ook ons land ondervindt daar duidelijk de gevolgen van. Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken riep de steden en gemeenten onlangs op om 1600 opvangplaatsen in te richten. Als elke stad of gemeente één gezin kan helpen, zou dit al een belangrijke stap zijn om de toestroom het hoofd te bieden. “Wij steunen de oproep van onze staatssecretaris. Er is momenteel nood aan opvang voor de vluchtelingen die al in ons land zijn, die last moet wel verdeeld worden over het hele land. De motie van onze socialistische collega’s behelst een principe en verwijst naar de demografische realiteit. Er wordt nog niet gesproken over een specifiek aantal asielzoekers. Over de modaliteiten kunnen we het pas hebben eens er sprake is van een concreet project voor opvang. De vluchtelingencrisis heeft zich op korte tijd vrij dramatisch gemanifesteerd, maar de gevolgen op de verschillende beleidsniveaus zijn op heden nog niet volledig duidelijk”, oppert N-VA-fractieleider Johan Piron.”Het is aangewezen om met alle partijen rond de tafel te gaan zitten om tot een overeenstemming te komen want het water tussen de motie van sp.a en de visie van de stad is niet zo diep. Het zou naar de bevolking toe een sterk signaal als we met één stem spreken over een problematiek die een grote impact heeft op de samenleving, ook op lokaal niveau.”


Publieke opinie ook belangrijk

Ook OCMW-raadslid Glenn Bogaert staat positief tegenover de motie van sp.a, maar wijst op het feit dat de sociale nood in Geraardsbergen al erg hoog is en de stad dus slechts in de mate van het mogelijke een bijdrage kan leveren. “Ik sta daarmee op de lijn van onze OCMW-voorzitter David Larmuseau, die al wees op het feit dat de capaciteit die we lokaal kunnen creëren hoe dan ook beperkt zal zijn. Gelukkig voorziet onze staatssecretaris in financiële middelen via het reservefonds van Fedasil, dat is een belangrijk gegeven met het oog op een lokale inspanning. Natuurlijk is het ook zo dat wij rekening moeten houden met de publieke opinie, mensen zijn bereid om solidair te zijn met medemensen in nood, maar we moeten wel realistisch blijven en luisteren naar de verzuchtingen van de burger. Het is onmogelijk om iedereen te helpen. We hebben onze lokale middelen broodnodig om de sociale problematiek in Geraardsbergen aan te pakken, dat moet nog altijd de prioriteit zijn.”