Motie rond de gevolgen van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

10-03-2015 23:06

 

Op voorstel van de CD&V-fractie, bij monde van fractieleider Andrée De Rom-Depreter dringt de gemeenteraad van Geraardsbergen, met onthouding van de N-VA-fractie, via een motie aan op een efficiënte en effectieve aanpak van de gevolgen van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) bij de Vlaamse regering, rekening houdend met de sociale, ecologische en economische factoren.

Andrée De Rom-Depreter (CD&V): “Wij zijn heel bezorgd om het voortbestaan van onze landbouwbedrijven en rekenen op gezond boerenverstand om deze bedrijven maximaal te ondersteunen in deze problematiek. 

Met deze motie willen we er bij de Vlaamse overheid op aandringen de afspraak te honoreren om de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen op het terrein van de overheid en natuurorganisaties te maximaliseren, om de afgebakende zoekzones te herleiden tot meer realistische proporties, om afdoende budget vrij te maken om de getroffen bedrijven te vergoeden in kader van het herstructureringsprogramma, om een herstructureringsprogramma voor de oranje bedrijven te voorzien tegen september 2015 én om de vrije keuze van de betrokken landbouwers te respecteren binnen het herstructureringsprogramma.”

 

Download hier de volledige motie