Moet de Brakelaar binnenkort voor eigen verlichting zorgen ?

04-11-2014 11:05


Brakels CD&V raadslid Noel Morreels wil dat de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de parking Tirse en de Driehoekstraat voorzien wordt van straatverlichting. Op die weg, pal in het centrum van Brakel, zijn de Broeders van Liefde naast de huidige lagere basisschool momenteel een nieuw kinderdagverblijf aan het bouwen.
Het raadslid wil dat de ouders die hun kinderen 's morgenvroeg komen afzetten of 's avonds komen ophalen dit op zijn minst met een veilig gevoel kunnen doen.
Daarenboven zullen in de nabije toekomst op die weg nieuwe woningen opgetrokken worden en zullen dan toch verlichtingselementen moeten geplaatst worden.
Schepen van Openbare Werken Hoeckman stelde echter dat het niet uitrusten van deze weg met straatverlichting, past in het kader van het plan rationeel energiegebruik,(nl. dat in niet bewoonde straten de verlichting afgeschakeld wordt)

Volgens CD&V gaat het echter om een bouwvergunning die al meer dan 3 jaar geleden werd afgeleverd en dat de opstart van de plannen voor die verbindingsweg zelfs reeds van veel eerder dateren. Van een rationeel energieplan was er toen nog helemaal geen sprake.

De schepen stelde daarenboven dat "de Brakelaar in de toekomst maar voor zijn eigen verlichting moet zorgen".

Cd&V vraagt zich af waar het duurzame karakter zit van het afschakelplan, als iedereen zelf meer stroom gaat verbruiken door de eigen opritten te verlichten.