Modernisering perrons station Viane-Moerbeke is werk van lange adem

10-02-2016 13:09

Om tegemoet te komen aan het comfort van de treinreizigers en om meer pendelaars aan te trekken, voorziet de NMBS om de bestaande perrons aan te pakken. In de meeste stations liggen de perrons nog op 28 cm hoogte. De treinopstap bedraagt echter 76 cm, hetgeen de opstap bemoeilijkt.

Terwijl de perrons van de lijn Geraardsbergen - Denderleeuw - Edingen al enige tijd zijn gemoderniseerd en verhoogd, blijft een aanpassing aan het station Viane-Moerbeke uit. 

In de krantenzaak van gemeenteraadslid Lieve Dauw (foto) wordt veelvuldig gepraat over deze zaak. Daarom besloot ze om een oproep te doen in een schrijven, gericht aan de afgevaardigd beheerder van de NMBS Jo Cornu, om de situatie in Moerbeke prioritair te behandelen.

 "Een groot aantal pendelaars maakt dagelijks gebruik van het station te Moerbeke, maar door de slechte staat van de perrons (te laag en aangevuld met grove steenslag) dienen minder-valide personen uit te wijken naar de naburige stations van Geraardsbergen en Galmaarden."

 

Burgemeester De Padt stelde deze gebrekkige perrons al meermaals aan de kaak en vraagt met de nodige aandrang om deze zaak alsnog een positieve wending te geven. Begin dit jaar kreeg hij reactie vanuit het kabinet van de voogdijminister: 

"Perronverhogingen worden in principe ingepast in de planning van de spoorvernieuwingswerken, in onderling overleg tussen Infrabel en NMBS. De verhoging van de perrons vergt een belangrijke financiële inspanning van Infrabel  (ruwbouw, nutsleidingen, etc) en coördinatie (buitendienststellingen). De perronverhoging en -heraanleg  in Moerbeke werd  door Infrabel niet opgenomen in haar huidige meerjareninvesteringsbudget."

Tenzij gehoor gegeven wordt aan deze oproep, blijven de pendelaars die gebruik maken van het station Viane-Moerbeke voorlopig op hun honger zitten.