Middenschool scoort bij test Latijn van het European Curriculum Framework

11-03-2016 10:55

Elk schooljaar organiseert het European Curriculum Framework for Classical Languages een test Latijn. Dit initiatief wil de Latijnse taal in de kijker zetten en aan leerlingen uit verschillende Europese landen de kans geven om hun kennis en vaardigheden met elkaar te vergelijken. Uiteraard wou de Middenschool aan haar latinisten de kans geven om hieraan deel te nemen.

De test bestond uit twee delen. In het eerste deel moesten de leerlingen over een niet-geziene tekst zowel grammaticale als inhoudelijke vragen beantwoorden. De tekst behandelde 1 van de 12 werken van de held Hercules: het roven van de gouden appels uit de tuin van de Hesperiden. Het tweede deel peilde naar de algemene kennis van de leerlingen over de Klassieke Oudheid. Ben je zelf benieuwd of je deze vragen zou kunnen beantwoorden? Je vindt hieronder een mini-versie: wat betekent de uitdrukking carpe diem? Welke dieren bewaakten de tempel van Iuno op het Capitool? Hoe heet de Romeinse god Mars bij de Grieken?

Enkele dappere leerlingen uit 2A waagden zich aan dit extra ‘examen’ en deden dit met verve! Maike Borremans, Jens Cousin, Katrien De Clercq en Liese Minjauw behaalden een zilveren diploma. Nastasia Michiels, Hannes Peters en Kyoko Van Asselt sleepten een bronzen diploma in de wacht. Megan Swift verdient een eervolle vermelding.

Bron : 9500news