Meld lokale productie van elektriciteit aan Eandis

23-12-2014 11:13

 

Installaties voor lokale productie van elektriciteit, zoals zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingen, moeten verplicht worden aangegeven bij Eandis. Dat is cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Veiligheid en netstabiliteit vooraan
Om het net veilig en betrouwbaar te kunnen uitbaten, moet Eandis weten welke installaties aangesloten zijn op het net, en waar precies. Het is ook belangrijk dat de installatie voldoet aan alle technische vereisten, waaronder een ‘netontkoppelbeveiliging’. Dat is een verplicht veiligheidstoestel dat het net beschermt tegen spanningspieken en ervoor zorgt dat er geen elektriciteit wordt geïnjecteerd als het net is uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij werken.
Naast veiligheid en netstabiliteit is de meldingsplicht ook belangrijk voor de algemene werking van de energiemarkt. Niet-aangemelde installaties voor lokale productie kunnen onverklaarbare verbruiken genereren, met allerlei validatiefouten en vragen van leveranciers als gevolg. Ook organisaties zoals de energieregulator VREG en het Vlaams Energieagentschap (VEA) hebben juiste informatie nodig om zicht te houden op de groenestroomcapaciteit in Vlaanderen.
De meldingsplicht bij Eandis is opgenomen in het Aansluitingsreglement en in de aansluitingsvoorschriften voor decentrale productie van Synergrid (C10/11). Ze is ook afdwingbaar, in tegenstelling tot de melding bij VREG voor de aanvraag van groenestroomcertificaten.
Wordt een installatie niet aangemeld, dan kan Eandis niet controleren of ze voldoet aan de technische voorschriften. Ze wordt dan ook beschouwd als een niet-conforme installatie die de goede werking van het elektriciteitsnet, en de veiligheid van personen of materialen, in het gedrang kan brengen. In dat geval kan Eandis de netgebruiker dan ook de toegang ontzeggen tot het elektriciteitsnet.


Hoe kan u installaties voor lokale productie melden?
Dit kan via www.eandis.be of in een klantenkantoor van Eandis. Elke melding moet worden vergezeld van een AREI-keuringsverslag, het elektrische ééndraadschema van de installatie en het gelijkvormigheidsattest van de omvormer(s) of generator(en) die zijn vermeld in het keuringsverslag.

 

Wat met ‘grotere’ installaties?
Particulieren, bedrijven of instellingen die een lokale productie van meer dan 10 kVA willen plaatsen, moeten nog een paar extra stappen doorlopen vooraleer ze kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Er moet eerst een ‘werkaanvraag tot aansluiting’ ingediend worden via www.eandis.be>01 mijn groene energie>Lokale productie>Criteria voor een werkaanvraag>10 kVA of in een klantenkantoor van Eandis.
Op basis van die aanvraag voert Eandis eerst een netstudie uit. Via die studie gaat het energiedistributiebedrijf na of de lokale productie veilig kan worden aangesloten op het plaatselijke elektriciteitsnet. Pas als de netstudie positief is en de klant de toelating krijgt van Eandis mag hij zijn lokale productie-installatie koppelen aan het distributienet.


Meer info: www.eandis.be