Méér dan de indrukwekkende verzameling van dokter Cornette

24-02-2015 10:36

 

Uit het informatieblad van AZ Sint-Elisabeth te Zottegem, jaargang 8, nummer 1 van januari 2006 :

“Met het vertrek van Dr. Wilfried Cornette verliest het AZ Sint-Elisabeth een van haar pioniers. Dr. Cornette ging in 1973 als chirurg aan de slag in het AZ Sint-Elisabeth. Met de jaarwisseling, 32 jaar later, gaf hij de fakkel door aan de zes andere chirurgen in het ziekenhuis. Tijdens zijn carrière wist dr. Cornette heel wat te verwezenlijken. Zo richtte hij onder andere de spoedopname en de MUG op en coördineerde het stagecentrum voor stagiairs. Daarenboven was hij van 1991 tot 2004 diensthoofd van de spoedafdeling.”

en verder tentoon gesteld in het gemeentelijk museum Hieremias Triverius Brachelius

 • drie boeken van Hieremias Triverius, gedeelde eigendom van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius en de gemeente Brakel
 • voorwerpen en oude apotheekpotten van GHK Triverius
 • instrumenten in bruikleen van tandarts Rudy De Mets
 • apotheekpotten in bruikleen van Jean-Pierre Hoebeke
 • medische apparatuur geschonken door UZ Gent-Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent
 • instrumenten geschonken door dokter Lieven Bauwens
 • instrumenten geschonken door apotheker Pol Van Den Dooren
 • instrumenten en boeken geschonken door apotheker Marnix De Groote
 • oude medische boeken geschonken door de Zusters van Maria Brakel
 • tentoonstellingsmeubilair geschonken door het Designmuseum van Gent
 • uitrusting en voorwerpen geschonken door Boudewijn Thijs

Bron : www.tbrakelt.be