Meer dan 1.000.000 euro aan ondersteuningsmaatregelen in Geraardsbergen

21-06-2020 10:26
De coronacrisis is allesbehalve voorbij. Toch zien we dat de helft van de Belgen en bij uitbreiding dus ook Geraarsbergenaars financieel op hun tandvlees zitten. Op economisch vlak zijn er grote wonden geslagen, maar ook bij de maatschappelijk zwakkeren is het nodig om nu nieuwe impulsen te geven. We leggen een plan voor dat aan een aantal uitdagingen een antwoord biedt.
Ondersteuningsplan: Economie– 363.500 euro
Met welke steunmaatregelen en impulsen geven we de lokale economie opnieuw zuurstof?
1. Lokale vouchers voor middenstand
Het lokaal bestuur verdeelt 73.000 euro onder kwetsbare gezinnen om hen met een vouchersysteem extra koopkracht te geven, te spenderen bij onze lokale handelaars of horecazaken.
2. Steun en impulsen voor startende bedrijven en lokale ondernemers
Veel startende en jonge bedrijven werden zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Naast het bestaande startersproject zullen we de opstart van ondernemingen nog beter ondersteunen. Naast jonge ondernemers hebben we in Geraardsbergen natuurlijk een groot aantal vaste waarden.. Voor hen maakt het lokaal bestuur 50.000 euro vrij.
3. Geraardsbergen op de kaart zetten
Geraardsbergen duurzaam ontwikkelen: dat is de wens van het lokaal bestuur. De gevolgen van de pandemie hebben die nood alleen maar versterkt. Daarom willen we onze stad promoten met een overkoepelende, professionele marketingcampagne.
Het doel?
·         Inzetten op de trots en stadliefde van de eigen inwoners
·         De uitstraling van Geraardsbergen overbrengen naar anderen
·         Onze economische positie verbeteren
Om deze uitdaging waar te maken, rekenen we meer dan ooit op het netwerk tussen lokale ondernemers en het lokaal bestuur. Die relatie zullen we uitbouwen en voeden.
Het lokaal bestuur trekt 75.000 euro uit voor de promotie van Geraardsbergen.
4. Toelage aan logiesverstrekkende bedrijven: 25.000 euro
5. Vermindering van belastingen en retributies: 140.500 euro
Ondersteuningsplan: Welzijn– 230.000 euro
Het coronavirus heeft niet alleen 10.000 doden gemaakt, maar heeft ook velen wezenloos achtergelaten. Met verschillende impulsen wil het lokaal bestuur ieders welzijn versterken.
 
1. Ondersteuning voor kwetsbaren
De coronacrisis heeft gevolgen voor de economie, maar bezorgt vele gezinnen ook financiële problemen. Om te vermijden dat ze in armoede belanden, neemt het lokaal bestuur bijkomende maatregelen: 100.000 euro gaat naar de versterking van het armoedebeleid.
2. Voedselhulp
Het bestuur voorziet een budget van 30.000 euro om kwetsbaren te ondersteunen met voedselhulp.
3. Mentaal welzijn
De voorbije periode bracht moeilijkheden, aanpassingen en voor veel mensen ook veel zorgen. Het lokaal bestuur wil inzetten op preventieve activiteiten rond geestelijke gezondheid. We zorgen daarom voor extra capaciteit bij de eerstelijnspsychologen in Geraardsbergen. Het lokaal bestuur voorziet hiervoor een budget van 100.000 euro gekoppeld aan diverse acties.
Ondersteuningsplan: Socio-cultureel – 444.500 euro
Ontmoetingen, cultuur, sport… het bindweefsel dat onze maatschappij samenhoudt. Om de verenigingen in Geraardsbergen opnieuw ademruimte te geven, onderneemt het lokaal bestuur volgende maatregelen.
1. Verdubbeling van steun voor verenigingen
Het lokaal bestuur verdubbelt de subsidies van de verenigingen die al ondersteuning krijgen. Een totaalbudget van 161.500 euro wordt extra vrijgemaakt, te verdelen onder sport, cultuur en jeugd. Dat is een verdubbeling van de subsidies die verenigingen nu al krijgen!
2. Mogelijk maken van nieuwe initiatieven
Langzamerhand zullen meer activiteiten kunnen plaatsvinden. Activiteiten die kunnen plaatsvinden, moeten plaatsvinden. Organisaties die vanuit diensten Cultuur, Jeugd, Sport en Evenementen zullen komen, maar ook via creatieve ideeën van burgers en verenigingen. Geraardsbergen heeft hiervoor 210.000 euro veil.
3. Ondersteuning ontmoetingscentra
We komen uit isolatie. Dan is het fijn om elkaar terug te zien, ook al gelden er afstandsregels. Het bestuur wil de ontmoetingscentra en parochiezalen in de verschillende deelgemeenten in stand houden. Een bedrag van 48.000 euro wordt gebruikt om de onkosten voor infrastructuuronderhoud en het gebrek aan inkomsten op te vangen.
4. Korting voor deelname kunstacademie
Het culturele leven komt opnieuw op gang: in de kunstacademie weerklinkt muziek en poëzie. Om cultuurbeleving en talentontwikkeling te ondersteunen, volgt een korting op het inschrijvingsgeld aan de kunstacademie. Voor de huur van instrumenten is er een verminderd tarief. Het lokaal bestuur besteedt daarvoor 25.000 euro.
Het volledige ondersteuningsplan wordt gefinancierd met eigen middelen en Vlaamse middelen, ongeveer 50/50 en kwam tot stand na verschillende inspraak -en participatiemomenten, die voortgezet worden om verder te concretiseren.
Ook heeft het bestuur al meer dan 125.000 euro gespendeerd tijdens de coronacrisis. Meer details vind op de website www.geraardsbergen.be vanaf 8 juli.
(Stad Geraardsbergen)