Marnixring Vlaamse Ardennen kiest kaart van de verjonging

10-11-2014 14:37


Op zijn laatste bestuursvergadering nam Marnixring Vlaamse Ardennen een nieuw lid
op. Met Karel De Moyer zet de serviceclub volop in op de verjonging van het ledenbestand.
De Moyer is een 30-jarige bouwkundig ingenieur . Hij is woonachtig te Geraardsbergen, en speelt een zeer actieve rol in het lokale verenigingsleven. Zijn hobby's zijn schaken en zaalvoetbal. Hij is tevens gemeenteraadslid.
Door lid te worden van de Marnixring verklaart Karel De Moyer zich bereid om zich in te zetten voor de doelstellingen van de serviceclub, te weten het dienen van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap:
* door het verspreiden en behartigen van de Nederlandse taal en cultuur;
* door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging;
* en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.
 
Op de foto: Karel De Moyer, geflankeerd door zijn twee peters, Alain De Brouwer en André De Temmerman, en door ringvoorzitter Louis Aelbrecht (links)