Manneken – Pis wordt lid van het Krakelingencomité

22-02-2016 11:14

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Krakelingencomité mocht het Geraardsbergse Manneken-Pis een nieuw plunje ontvangen.

Als peter fungeerde ere- schepen Eric Spitaels en de meter werd huidig schepen van toerisme Kristin Vangeyte. Verder werden als nieuwe gezellen Liesbeth Cock, Karine Bauwens, Lennart De Mecheler, Jef Van Der Mijnsbrugge opgenomen.

Het comité

Het comité werd onder impuls van Eric Spitaels, toenmalig schepen voor feestelijkheden, en met als medestanders van het eerste uur Louis De Cock en echtgenote Anne-Marie Vanden Herrewegen opgericht. Dadelijk kwam er versterking met de inbreng van Geert Van Bockstaele. Nadien bleef de groep aansterken waardoor  dit comité vandaag uitgegroeid is tot een slagkrachtig team.

Vooreerst heeft het een zieltogende Krakelingenstoet nieuw leven ingeblazen. Het heeft hierbij niet de gemakkelijke weg gekozen die er in bestaat genoegen te nemen met een lichtvoetige toeristische bedoening. Er werd integendeel vakkundig tewerk gegaan, ervan uitgaande dat de stoet de historische waarachtigheid diende weer te geven. Zodoende heeft het Comité de geschiedenis van Geraardsbergen dichter bij de bevolking gebracht. Ondanks beperkte financiële middelen werd voor vernieuwing gezorgd onder meer door het inschakelen van thematische taferelen jaar na jaar. Een en ander heeft zich vandaag vertaald in een indrukwekkende historische stoet die telkenjare meer en meer belangstelling geniet.

Naast de organisatie van deze alombekende stoet, heeft het Comité zich ook op ander vlak doen gelden. Zo werd voor het Krakelingenfeest anno 1993 de stadskeure hertaald en publiceerden de drie hogervermelde comitéleden in 1994 het boek “Krakelingen en tonnekensbrand in Geraardsbergen”. Verder ijverde het voor nationale en internationale waardering. De inspanningen werden beloond want in 2008 werd het Krakelingenfeest door Vlaanderen erkend als “immaterieel erfgoed”. Daarop werd,  het stevig onderbouwde erkenningsdossier neergelegd bij de Unescozetel in Parijs en werd de stoet ook daar erkend.

Bron : 9500news