Maak de ontploffing schouwen en koeltoren in Ruien op zaterdag 3 juni mee

01-06-2017 10:19

Aftrap ruimtelijke herbestemming van de site

Donderdag 1 juni 2017 — Op zaterdag 3 juni 2017 tussen 15.30 uur en 16.30 uur worden de koeltoren en de drie schouwen van Engie Electrabel in Ruien tot ontploffing gebracht.

 

De productie van elektriciteit begon in Herpelgem in het midden van de jaren 50 van voorgaande eeuw. In 2013 wekte de site van ENGIE Electrabel in Ruien voor het laatst elektriciteit op. De huidige afbraakwerken van de centrale duren ondertussen al 2 jaar, maar de koeltoren en de drie schouwen staan nog steeds recht. Deze zullen op zaterdag 3 juni 2017 door een ontploffing naar beneden gehaald worden. Nadien volgt de opruimfase van de site, die vermoedelijk zal duren tot eind 2017. Wie nog een laatste keer de reusachtige torens wil zien in het landschap van Ruien, moet zich dus haasten ...

Wie de ontploffing wil meemaken, neemt op 3 juni 2017 tussen 15.30 uur en 16.30 uur post op één van de volgende locaties:

  • de Paterberg

  • de Oude Kwaremont

  • Hoogstad

  • Hoogweg

  • Bergstraat

Nadien nodigt Global Herpelgem iedereen uit op de site (Herpelgem in Kluisbergen) vanaf 17 uur voor een hapje en een drankje. De burgemeester en de ontwikkelaar zullen de toekomstplannen toelichten. Ook de nieuwe weg die door de site wordt getrokken en waarvoor binnenkort een vergunningsdossier wordt ingediend, zal voorgesteld worden op het evenement. Er zal ook een filmpje afgespeeld worden waarin het verlopen proces en de toekomst voor de site worden getoond.

 

Ambitieuze herbestemming van de site

De drie partners - eigenaar nv Global Herpelgem, provinciebestuur Oost-Vlaanderen en gemeentebestuur Kluisbergen - zijn bezig met een planningsproces voor de 79 hectare grote site. Die is momenteel op het gewestplan ingekleurd als milieubelastende industrie. Om op deze verlaten site een duurzaam economisch reconversieproject tot stand te brengen, maakt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Daarnaast heeft eigenaar Global Herpelgem samen met Waterwegen en Zeekanaal NV een aanvraag ingediend bij de Vlaamse regering voor een brownfieldconvenant. Via een dergelijk convenant engageren de aanvragers, maar ook verschillende Vlaamse agentschappen, de Provincie en de gemeente Kluisbergen zich ertoe om actief samen te werken aan een duurzame economische ontwikkeling voor minimaal 50% van de site.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimelijke planning: 'De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan en de ontwikkeling van de site vertrekken vanuit 10 ontwikkelingsprincipes, zoals de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg, rentabiliteit, klimaatgezondheid, maximaal rekening houden met de omgeving, maar ook met de grootte van de site en de aanwezigheid van de Schelde'.

Binnen het planningsproces waarbij de Provincie Oost-Vlaanderen een provinciaal uitvoeringsplan zal maken, is er al een participatietraject achter de rug en het plan-MER (MilieuEffectenRapport) loopt. Wie info wil over de resultaten van het traject, kan een filmpje (beschikbaar vanaf 3 juni) bekijken opwww.ruiencentraal.be.

(Prov O-Vl)