Leren leren. Hoe? Zo!

26-04-2015 10:29

 

Eén van de oorzaken van mislukking in het eerste jaar van het hoger onderwijs is te wijten aan het ontbreken van een goede studiemethode. De grote hoeveelheden te verwerken leerstof vereisen immers een andere aanpak bij de student.

Vanuit het flankerend onderwijsbeleid en de stedelijke bibliotheek wilt het stadsbestuur hieraan tegemoet komen door workshops voor klassen te organiseren. De leerlingen krijgen tips over:

  • hoe ze een goede studiemethode kunnen aannemen;
  • hoe grote pakketten leerstof verwerken.

Een eerste workshop startte op 24 april 2015 in de BIB.

Fernand Van Trimpont, schepen van flankerend onderwijsbeleid zegt hierover het volgende: “Met workshops Leren Leren willen we de slaagkansen in het hoger onderwijs verhogen en vroegtijdige uitval voorkomen. Enerzijds blijven we in het flankerend onderwijsbeleid voluit inzetten op de promotie van technische richtingen die meteen uitzicht op werk beiden, maar anderzijds moeten leerlingen die willen verder studeren, alle kansen hiertoe krijgen. Deze workshops zijn ideaal om die leerlingen voor te bereiden op verdere studies.”

Paul De Taeye, bibliothecaris voegt hieraan toe: “De scholen secundair onderwijs sprongen onmiddellijk mee op de kar. Laatstejaars ASO en TSO krijgen reeds de komende weken vorming door Tommy Opgenhaffen die het boek “Leren. Hoe? Zo!” schreef.”

De Fifty One Club Geraardsbergen, vragende partij om de scholen in Geraardsbergen nuttig te ondersteunen, is tevens  partner van het stadsbestuur in dit verhaal.

 

Bron : 9500news