Leerlingen uit Oudenaarde vinden in Brakel de ideale stageplaats

11-02-2014 10:55

De leerlingen van Bernardus technicum in Oudenaarde volgen de richting PDM (Plant, dier en milieu) als voorbereiding op de richtingen land– en tuinbouw. Hoewel er op school praktijklessen worden gegeven, is het niet altijd mogelijk om voldoende uitdagingen en variatie aan te bieden.

Samen met het de diensten van gemeente Brakel werd daarom een project uitgewerkt rond de Nederstenkouter.

Tijdens dit voorjaar wordt het openbaar groen in de straat aangepakt. Dit omvat verwijdering van oorspronkelijke begroeiing, bewerking van de ondergrond, aanbrengen van organische bemesting, aanplanten van en afwerking.

doelstellingen

Via de stages laten we de leerlingen in contact komen met het professionele werkveld waar ze in terecht kunnen komen. Ze krijgen zo een goed beeld welke mogelijkheden er zijn na hun studies.

Jeugd wordt vaak in verband gebracht met vandalisme en zwerfvuil. We willen met dit project een positief signaal geven. We hopen dat andere jongeren meer respect gaan tonen ten opzichte van het werk van leeftijdsgenoten en voor de openbare groene ruimten. De bewoners van de Nederstenkouter kunnen zo binnenkort genieten van een mooie, fleurige straat.