Kwaliteitsbeleid woningen in Geraardsbergen

11-11-2015 16:21

 

De acties uit het meerjarenplan met als doelstelling de opwaardering van het Geraardsbergse woningpatrimonium draaien op volle toeren, zegt Martine Duwyn, Schepen van Duurzaam Beleid, Milieu & Landbouw en Wonen & Huisvesting.

Op aanvraag van de dienst Wonen van de stad worden per jaar een 100-tal kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd door de controlediensten van Wonen Vlaanderen.

Sinds begin 2013 werden er als gevolg daarvan reeds 72 besluiten van ongeschikt- of onbewoonbaarheid genomen.

Intussen werden 46 van deze dossiers afgesloten met een conformiteitsattest, een bewijs dat de woonentiteit (woning of appartement) na de nodige werken opnieuw beantwoordt aan de Vlaamse Wooncode.

Deze wordt uitgereikt aan de eigenaar van de woning na controle ter plaatse door de stedelijke woonconsulente.