Koninklijke filatelieclub met uiteenzetting over J.-P. Cluysenaar- In het spoor van de architect van de Dender-Waaslijn

11-02-2016 10:50

 

Op uitnodiging van de Koninklijke filatelieclub van Geraardsbergen toonde Steven de Schuiteneer  in de polyvalente zaal van WZC De Maretak het ontstaan en de geschiedenis van de Dender-Waaslijn.

Via een powerpoint presentatie maakte het publiek een virtuele reis langsheen alle stationsgebouwen die Cluysenaar ooit ontworpen heeft voor de Dender-Waaslijn : van Rebaix over Geraardsbergen en naar Aalst, Dendermonde en Lokeren .

De geschiedenis

Halverwege de 19de eeuw, na de aanleg van de belangrijkste spoorwegassen in ons land door de Belgische Staat, rijst de vraag of het de  taak is van de Staat om spoorwegen aan te leggen en uit te baten. De meeste spoorlijnen worden nadien gefinancierd met Engels kapitaal, maar de aanleg en exploitatie van de spoorlijn Dender-Waas komt in handen van een Belgische kapitaalgroep op basis van een contract met de Société Générale met als doel als doel de steenkool uit de Borinage via Geraardsbergen en Aalst naar onder andere Gent en Nederland te brengen.

De Société Anonyme du chemin de fer de Dendre-et-Waes et de Bruxelles vers Gand, par Alost legt een spoorweglijn aan vanaf Brussel naar Denderleeuw met een zuidelijke lijn richting Geraardsbergen en Ath, een noordelijke lijn richting Aalst waar de lijn zich splitst in een vertakking richting Gent en een richting Dendermonde en Lokeren.

Cluysenaar krijgt opdracht om  de stationsgebouwen te ontwerpen. Oorspronkelijk staan de kunstwerken (gebouwen) van de Société Anonyme du chemin de fer de Tournai à Jurbise model voor de nog op te richten constructies langs de nieuwe spoorlijn, maar Cluysenaar kan dankzij het artistiek gevoel van de beheerders van de Maatschappij afscheid nemen van de tot nu toe gevolgde tradities in België en hij kan zich inspireren door de bestemming van elk gebouw en het karakter van de omgeving.

Hij ontwerpt wachtershuizen en deelt de verschillende ontwerpen voor stationsgebouwen in volgens categorie : halten zoals Zandbergen, landelijke stations zoals Denderleeuw  en stadsstations  zoals Geraardsbergen en Ninove.

Bron : 9500news