Komen de nieuwe verkeersborden tijdig aan ?

10-02-2015 22:41

 

Vanaf 1 juni 2015 verliezen de oude witte verkeersborden die de bebouwde kom signaleren hun wettelijkheid. Tegen deze datum moeten alle borden vervangen worden door de witte rechthoekige borden met het zwarte dorpssilhouet.  “In principe zal dan ook de snelheidsbeperking van 50km/h niet meer gelden indien de oude borden blijven staan, “ zegt Steven De Boe gemeenteraadslid voor N-VA. “ Verkeersovertredingen begaan in de bebouwde kom kunnen bijgevolg worden aangevochten voor de politierechtbank wegens een gebrek aan wettelijke basis.”  In het licht van de verkeersveiligheid vraagt Steven De Boe dan ook dat alle oude borden tijdig worden vervangen. Het schepencollege heeft op de zitting van de gemeenteraad beloofd de borden op tijd te veranderen.