Klein aantal effectieve waterafsluitingen in Geraardsbergen volgens OCMW

20-09-2014 20:42

 

Geraardsbergen telt een groot aantal aanvragen voor waterafsluiting. “Maar dankzij de grote inspanningen van de sociale dienst bedraagt het aantal effectieve afsluitingen maar 6 procent”, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. “In Ninove bedraagt dat 23 procent en in Ronse zelfs 38 procent.”

Media publiceerde verontrustende cijfers over het aantal dossiers dat aan de Lokale Adviescommissie wordt voorgelegd voor het afsluiten van de watertoevoer. In 2013 waren er dat voor Geraardsbergen 313, een stijging met tien procent in vergelijking met 2012.
In de vergelijkbare steden van de regio liggen die cijfers een stuk lager. In Ninove waren er 154 aanvragen en in Ronse 64.

“De voornoemde cijfers zijn correct ”, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. “Toch is met de interpretatie daarvan grote voorzichtigheid geboden. Want het aantal aanvragen zegt lang niet alles. Waar het eigenlijk over gaat, is het aantal effectieve afsluitingen. En op dat punt scoort Geraardsbergen zeer goed. Dat gebeurt maar in 6 procent van de gevallen, tegenover 23 procent in Ninove en 38 procent in Ronse.”
Dit betekent dat in Geraardsbergen bij 19 gezinnen het water effectief werd afgesloten, tegenover 24 gezinnen in Ronse en 35 gezinnen in Ninove.
“Dat we er in Geraardsbergen in slagen om in zeer vele gevallen de afsluiting van het water te voorkomen, is de verdienste van onze zeer goed werkende sociale dienst”, onderstreept de OCMW-voorzitter.
“Het bestuur is zich ten volle bewust dat de onderbuik van onze samenleving groeit. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. We gaan in overleg met de sociale dienst nagaan welke verdere stappen het OCMW nog kan nemen om het afsluiten van water te voorkomen. Want dat is inderdaad een zeer drastische maatregel die zoveel mogelijk moet worden vermeden.”